60-plussare skiljer sig som aldrig förr

Tills döden skiljer oss åt – nej, så funkar det inte för många av dagens seniorer. Sverige är det enda land i världen som har fler frånskilda i åldrarna 60 + än änkor/änkemän.  Och av alla skilda svenskar är hälften över 60 år.

25 februari 2019 10:00

– När man slutar jobba sätts relationen på sin spets - vill man spendera 24 timmar om dygnet med den här personen? säger Peter Öberg, Uppsalabo och professor i socialt arbete, Högskolan i Gävle.

Peter Öberg och hans forskarkollega Torbjörn Bildtgård har specialiserat sig på äldres nya samlevnadsformer. Nu ska de starta en ny studie om folk som är över 60 år och skiljer sig.

När vi träffas i Luthagen konstaterar de samstämmigt att det finns en föreställning att äldre lever i en gammaldags äktenskapskultur – äktenskapet skulle vara hela livet och skilsmässa sågs som en absolut sista väg ut. Men det stämmer inte, de äldre ingår i skilsmässokulturen – äktenskapet är en av många samlevnadsformer att välja mellan och skilsmässan ses alltid som en väg ut.

– Just att äldre skaffar sig nya relationer i livet har blivit allt mer vanligt, säger Peter Öberg.

– Tills skilsmässan för oss samman – är ett passande uttryck i tiden. I takt med att skilsmässorna bland äldre ökar är det större chans för dem att träffa nya partners, säger Torbjörn Bildtgård, docent vid institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet.

I Sverige har skilsmässotalen för personer 60 + nästan fördubblats sedan millennieskiftet. År 2011 blev andelen frånskilda i åldersgruppen för första gången större än andelen änkor/änkemän. Det gör Sverige unikt, i inget annat land ser det ut så.

Hälften av alla skilda är 60-plussare och en av tio svenskar som skiljer sig är över 60 år. Att människor lever längre är en starkt bidragande orsak och även vår tids individualistiska anda.

– När barnen flyttat ut och det är dags för att sluta jobba funderar många äldre över hur de ska leva sin tredje ålder. De tänker att de har tio, femton år framför sig och då vill de kanske inte tillbringa tiden men någon som håller dem tillbaka. De kan ha olika drömmar för den sista tiden i livet. Kanske partnern vill sitta hemma och titta på tv medan de själva vill ut och resa, säger Torbjörn Bildtgård.

Öberg/Bildtgård har intresserat sig för den så kallade tredje åldern, då människor slutat jobba men är pigga och friska. Den perioden avlöses av den fjärde åldern som präglas av sjuklighet och nedsatt förmåga. En brittisk socialforskare kallar uppdelningen: go-go-pensionärer och no-go-pensionärer.

Bägge forskarna är överens om att den största orsaken till skilsmässoökningen är förändrade attityder. De som är 60 plus i dag, växte upp på 1970-talet då många skilde sig. Antingen har de själva vuxit upp i skilsmässofamiljer eller i alla fall med den tidens nya värderingar. Bättre ekonomi generellt och att fler kvinnor blev oberoende möjliggjorde skilsmässorevolutionen på 1970-talet.

Vem är vinnare?

– Om människor inte skulle ha något att vinna på att skilja sig, så skulle skilsmässorna inte fortsätta. Kvinnor tar oftare initiativ till skilsmässa och det blir allt vanligare bland äldre med brokiga typer av relationskarriärer, säger Peter Öberg.

Med den här utvecklingen – kommer kärnfamiljen att försvinna?

– Svårt att säga men nej, kärnfamiljsnormen är ett starkt ideal och ännu lever hälften av de äldre ihop med någon som de gift sig med. Men begreppet - till dödens skiljer oss åt – har fått en ny betydelse. Det är mycket annat än döden som skiljer folk, säger Torbjörn Bildtgård.

– Den, som skilt sig tidigare har större sannolikhet att göra det igen. Det beror på att de insett att det inte är så farligt att skilja sig och att de är bekanta med singellivet. Nästan ingen av de skilda tycker att deras första partner var oersättlig, säger Peter Öberg.

Att träffa en ny partner på äldre dar är alltså populärt.

– Jättemånga singlar vill träffa en ny partner, men de betonar att det måste vara rätt person. Många söker aktivt. En del får hjälp av sina vuxna barn att leta på nätet, säger Peter Öberg.

– De allra flesta anser att det måste finnas sexuell attraktion. Kärlek är också väldigt viktigt och det tycker både män och kvinnor, säger Torbjörn Bildtgård.

Och när nya äldre par väl träffats väljer de flesta alternativa samlevnadsformer. Att vara särbo är mest poppis, det väljer sju av tio, medan knappt tre av tio blir sambor.

– Det är väldigt ovanligt att gifta om sig på äldre dar. Äldre blir ett avantgarde när det gäller att utforska alternativa relationsformer, säger Peter Öberg.

– Många tror att äldre har traditionella värderingar när det handlar om romantiska relationer, men det stämmer inte med vår forskning. Varför skulle de leva på annat sätt än övriga i samhället, säger Torbjörn Bildtgård.

Grey divorce ska snart börja

Peter Öberg och Torbjörn Bildtgård ska starta en ny studie, "Grey divorce", om personer som skiljt sig efter att de fyllt 60 år. Ett område som nästan är outforskat.

Mer att läsa om den finns på sajten: hig.se/äldresfamiljerelationer

Bland annat söker forskarna personer som vill bli intervjuade.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lotta Frithiof