40 000 personer läste polisens brev

Det öppna brevet från en polis i Uppsala blev det senaste dygnets mest lästa artikel på unt.se.

– Jag har fått enormt mycket positiv respons, säger poliskommissarie Andrew Tomkinson.

24 januari 2017 20:48

På ett dygn läste drygt 40 000 personer det öppna brev som Andrew Tomkinson skrev till rikspolischefen Dan Eliasson på unt.se. I brevet redogör han för vad han ser som negativa följder av polisens omorganisation som sjösattes för två år sedan.

Läs brevet här:

Enligt Andrew Tomkinson har gensvaret varit starkt.

– Jag har fått en massa mejl och sms, bland annat från kollegor som skriver: "Det är precis så som du beskrivit i brevet", berättar han.

I skrivande stund har hans brev delats av drygt 300 personer på UNT:s Facebooksida, vilket är långt över det sedvanliga antalet. Reaktionerna på Facebook håller överlag en uppmuntrande ton med inlägg som: "Bra formulerat" och "Kloka ord".

Bland kommentarerna på Facebook finns även ifrågasättanden. Någon skriver att ingen talar om hur polisens organisation egentligen bör utformas och hävdar att antalet uppklarade brott minskat de senaste tio åren, det vill säga långt innan omorganisationen genomfördes.

Andrew Tomkinson säger att hans öppna brev inte fått Dan Eliasson att höra av sig men berättar att han i höstas hade ett möte med rikspolischefen.

– Jag tog upp bristerna med den nya organisationen. Men Dan Eliasson gav ett luddigt svar som handlade om att organisationen är nyinförd, att det är en besvärlig flyktingsituation och liknande.

Vad är det konkret du tycker behöver göras vid polisen i Uppsala?

– I Uppsala måste det finnas tillräckligt med poliser så vi hinner åka på utryckningar och genomföra utredningar. Ibland får vi svara att vi kommer först om en timme eller om tre timmar.

– I den nya organisationen har det tillsatts bland annat kommunpoliser och specialenheter som jobbar mot sexbrott på nätet och det är jättebra. Men vi måste först se till så att grundbemanningen räcker.

Polisen har fått mer resurser, ändå sjunker utredningsresultaten. Varför?

– Många poliser har tappat geisten. Jag vet inte hur många chefer jag träffat enbart under den senaste veckan som pratar om att gå i pension eller som ser sig om efter andra jobb.

– Även lönefrågan spelar in. Jobbar man i yttre tjänst och tjänar 25 000 - 26 000 kronor i månaden är det inte konstigt att man funderar på att söka sig bort.

Tror du att ditt öppna brev kommer att leda till några förändringar?

– Nej, varför skulle man lyssna på någon gammal kommissarie som blir förbannad? Jag har läst vad inrikesminister Anders Ygeman nyligen föreslagit för att komma till rätta med problemen inom polisen, det är inte ens en halvmesyr.

<p>Stor förändring</p>

Omorganisationen inom polisen inleddes i januari 2015. Det är en av de största förändringar som genomförts inom en myndighet i Sverige.

Tidigare var polisen uppdelad i fristående myndigheter, en för varje län.

I och med omorganisationen uppgick dessa i en enda nationell myndighet. Tanken är bland annat att polisen ska få till mer enhetliga arbetsmetoder och satsningar.

Polisregion Mitt, som Uppsala tillhör, består av de tre länen Uppsala, Västmanland och Gävleborg och har sammanlagt drygt 2 000 polisanställda.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!