24 år utan städupphandling

Fyrishov har inte upphandlat sitt städkontrakt på 24 år. Förutom att konkurrensen har satts ur spel kan bolaget då ha betalat miljontals kronor för mycket för städningen.

17 januari 2017 06:05

År 1993 skrev det kommunala bolaget Fyrishov ett kontrakt med städbolaget ISS. Sedan dess har Fyrishov inte upphandlat sitt städavtal en enda gång. Ändå återfinns följande text på Fyrishovs hemsida: "Bolaget upphandlar enligt LOU, Lagen om offentlig upphandling, och behandlar alla leverantörer lika."

Hos Fyrishov finns ingen dokumentation kvar om att en upphandling ens skulle ha ägt rum 1993. Det som finns dokumenterat är deras städavtal och ett kontraktstillägg från 2011. Ingenting om att upphandling skett.

Det senaste året har Fyrishov betalat ut drygt tre miljoner kronor till ISS för städningen.

– Min erfarenhet talar för att konkurrensupphandling sänker priset med 10–20 procent. Det innebär att Fyrishov skulle ha kunnat spara in uppåt sju miljoner kronor på dessa år, om de bara hade upphandlat och pressat priserna, säger en tidigare konkurrent till ISS.

Förutom de cirka sju miljoner kronor i skattepengar som i sådant fall skulle ha kunnat gå till annat sedan år 1993, menar den tidigare konkurrenten att en utebliven upphandling leder till att konkurrerande företag inte får en chans att få jobbet:

– Alla som jobbar i branschen och är seriösa går miste om en marknad.

Lena Grapp, som är kommunjurist i Uppsala kommun, menar att först om Fyrishov upphandlar sitt städavtal kan man avgöra om avtalet med ISS varit ekonomiskt lönsamt. Hon säger att hon inte känt till att Fyrishov inte upphandlat på 24 år. Lena Grapp tror att en av anledningarna till att det inte skett någon ny upphandling är att Fyrishov är nöjda med nuvarande leverantör, och att det därför inte funnits någon anledning att göra en upphandling.

– Det kan säkert vara så att man tycker att det är jobbigt med upphandling, har man en leverantör som man tycker fungerar, varför ska man då byta och riskera att få något som inte fungerar?

Enligt Lagen om offentlig upphandling, LOU, måste dock alla inköp som överstiger värdet 534 890 kronor upphandlas. Det senaste året har alltså Fyrishov betalat drygt tre miljoner kronor till ISS. Jonas Frändestam, som är upphandlingskonsult på Sveriges Kommuner och Landsting, säger att så här långa städavtal är långt ifrån okej.

– De behöver handla upp snarast möjligt, säger han.

Lena Grapp menar att ansvaret i detta fall ligger hos Fyrishov, och inte hos kommunen. Det är bolagets uppgift att se till att det sköts så att verksamheten fungerar bra och att man ändå behåller konkurrensen mellan leverantörerna. Om andra städbolag lämnar klagomål till kommunen, måste kommunen dock upplysa Fyrishov om att man borde se över sitt avtal.

Eftersom Fyrishov inte har upphandlat sitt städavtal på så länge, har kommunen då anledning att se över Fyrishovs andra avtal?

– Ja, den tanken har slagit mig. Jag ska lyfta det med bolaget, men jag utgår ifrån att när detta avtal har uppmärksammats så ser Fyrishov över sina andra avtal också.

Lena Grapp känner inte till att något annat bolag i kommunen ska ha haft ett så här långt avtal med någon leverantör.

– Det är förvånande att ingen konkurrent har slagit larm om detta. Det är ovanligt att det går så här lång tid innan vi på kommunen blir uppmärksammade.

Lagen om offentlig upphandling

När en myndighet ska köpa varor eller tjänster av ett företag ska myndigheten ibland göra en offentlig upphandling. Lagen om offentlig upphandling, LOU, har regler för det. När ett inköp överstiger summan 534 890 kronor ska det upphandlas.

Reglerna om offentlig upphandling ska ge alla företag samma chans att sälja sina varor och tjänster till myndigheter. Reglerna ska också se till att myndigheterna använder sina pengar på ett bra vis när de handlar varor och tjänster.

Myndigheter, kommuner och landsting måste följa lagen om offentlig upphandling, LOU.

Källa: Konkurrensverket

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Hanna Brolund/Felicia Malmström

Ämnen du kan följa