1800-talshus hotas av rivning

Planerna på rivning av ett 1800-talshus i Odinslund i Uppsala står fast. Fastighetsägaren har däremot dragit tillbaka ansökan om rivning av ett äldre bostadshus.

23 mars 2015 15:58

Byggnaderna i Odinslund användes senast som ateljé för konstnären Staffan Östlund, som avled 2007. Markägaren, stiftelsen Ubbo, har sedan länge haft planer på nybyggnad i kvarteret och ansökte förra året om rivningslov för ett bostadshus från sent 1700-tal och ett brygghus från förra hälften av 1800-talet.

Rivningsplanerna väckte motstånd bland annat från Upplandsmuseet, som avstyrkte rivning och slog fast att byggnaderna är exempel på en gårdsbebyggelse i centrala Uppsala som i dag nästan helt försvunnit.

Byggnaderna i Odinslund förvaltas av Uppsala akademiförvaltning, som nu lämnat in en ny ansökan om rivningslov, men denna gång enbart för brygghuset. Kommunen har tidigare gett besked om att rivningslov sannolikt inte skulle komma att utfärdas för bostadshuset.

Per Lundgren, kulturmiljöchef på Upplandsmuseet, välkomnar beskedet att rivningsplanerna bantats:

– Jag tycker i och för sig att båda husen har ett så högt värde att inget av dem borde rivas. Varje enskilt gårdshus i Uppsala från den här tiden är värdefullt eftersom så få finns bevarade, säger han.

Enligt Erik Pelling (S), ordförande i plan- och byggnadsnämnden, pekar allt mot att Socialdemokraterna kommer att rösta för ett godkännande av rivningslov för brygghuset.

Folkpartiets ledamot i plan- och byggnadsnämnden, Erica Närlinge, är starkt kritisk mot rivningsförslaget och kommer att rösta nej:

– Det är vansinne att riva ett så pass gammalt hus i Uppsala och i synnerhet i den känsliga miljön vid Odinslund. Det ingår i en kulturmiljö som sällan bevarats i staden.

Folkpartiet vill i stället att husen skyddas mot framtida rivning.

– Vi utesluter inte möjligheten att utveckla området men det måste kunna ske utan att sådana här byggnader försvinner för all framtid, säger Erica Närlinge.

Fastighetsägaren vill bygga bostäder för gästforskare och studenter på tomten. Inom kommunen pågår nu ett arbete för att ta fram en ny detaljplan för området, som reglerar storlek och höjd på nya hus.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ola Lindqvist