LISTA: Här är operationerna som ställts in

Hittils har minst 97 operationer ställts in. Åtta av dem rör cancerpatienter.

Uppsala län 20 oktober 2019 17:45

Här listar vi vilka operationer på Akademiska sjukhuset som ställts in till följd av den pågående materialkrisen. Siffrorna gäller fram till och med den 16 oktober - och kan därmed ha ökat. Enligt sjukhusets pressavdelning kommer 60 av patienterna från Uppsala län, 34 är riks- och regionpatienter. Av de 97 som fått sin operationstid avbokad har 47 fått en ny tid meddelad. De operationer som ställts in är bara så kallade planerade operationer. Det har gjorts för att säkerställa att den akuta vården och vården av inneliggande patienter ska fungera som vanligt, trots krisen. 

Här är antalet inställda operationer avdelning för avdelning.

Urologi: Tre operationer har ställts in.

Kirurgi: Tretton operationer ha ställts in, varav fem överviktsoperationer.

Hjärt- lungmedicin och klinisk fysiologi: Fyra operationer inställda, samtliga gäller patienter med pacemaker.

Thorax: Fem operationer inställda, av dem tre lungoperationer.

Plastik och käkkirurgi: Tolv operationer inställda, varav flera hudrelaterade canceroperationer.

Neurokirurgi och neurologi: Åtta operationer inställda, varav tre canceroperationer, två av dem gällande hjärntumör.

Ortopeden: 35 operationer inställda. Av dem nio handoperationer,  fem fotoperationer, fyra ryggoperationer och sex operationer av patienter som ska få protes.

Barnsjukhuset: Femton operationer inställda, varav fyra gällande medfödda missbildningar i penis.

Öron-, näs- och halssjukdomar: Två inställda operationer.

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa