Kommunen rycker ut med nödhjälp i krisen

Skyddsförkläden, tvättlappar, rengöringsmedel, handskar. Från måndag börjar Uppsala kommun skicka hjälp till regionen ur sina egna förråd.

Anders Fridborg, Uppsala kommuns säkerhetschef, berättar att kommunen nu tar material ur de egna förråden för att hjälpa i krisen.

Anders Fridborg, Uppsala kommuns säkerhetschef, berättar att kommunen nu tar material ur de egna förråden för att hjälpa i krisen.

Foto: Michaela Hasanovic/ UNT arkiv

Uppsala län2019-10-19 21:21

Region Uppsala frågade länets kommuner om hjälp i materialkrisen under ett beredskapsmöte som hölls hos länsstyrelsen i Uppsala i fredags förmiddag. Uppsala kommun lovade omgående se vad som kan göras. Under eftermiddagen satte kommunen ihop en lista med material som kan avvaras från och med måndag. Nu är det upp till regionen att bestämma vad de behöver.

– Det vi erbjuder är främst engångsartiklar som skyddsförkläden och skyddshandskar, tvättlappar, rengöringsmedel och sopsäckar. Hur mycket av varje artikel som vi kan avvara beror på hur mycket vi själva har på lager för stunden. Regionen ska titta på listan och återkomma till oss, säger Uppsala kommuns säkerhetschef Anders Fridborg.

Varför erbjöd ni inte hjälp tidigare?

– Vi fick inte frågan och vi har nog haft bilden av att det var på väg att lösa sig. Med facit i hand skulle vi ha tagit initiativet och erbjudit hjälp tidigare.

Kommunen har lagt upp ett eget lager med förbrukningsmaterial. Enligt Anders Fridborg räcker lagret för vissa artiklar upp till tre veckor eller längre. Andra lagerförs kortare tid.

– Exempelvis papper, som toapapper har vi inte så stora lager av så det kan inte regionen få, säger han.

Har kommunen satsat mer på att bygga upp lager än regionen?

– Jag tror nog att även dom har lager. Men lager kostar och kräver både inventering och kontinuerlig uppdatering så att man använder allt innan bäst före datum. Det kräver i sin tur mer resurser. Vi hade just antagit kommunens risk- och sårbarhetsanalys som bland annat pekat på behoven av att se över beredskapslager när det här hände, säger Anders Fridborg.

Analysen handlar om hela kommunens samhällsviktiga verksamhet. När det gäller lagerhållning har analysen visat att det inte räcker med att bara bygga upp stora lager. Det måste också vara rätt typ av material i lagret. 

– Själv har jag nog inte reflekterat över hur viktigt engångsartiklar och handsprit är för verksamheten – att det kunde vara lika viktigt som medicin, säger Anders Fridborg.

Skänker ni allt till regionen eller kommer de att få betala för det material ni kommer att leverera?

– Det har vi inte prata om. Nu prioriterar vi att kunna leverera så mycket som möjligt av det material som regionen behöver. Betalningen kan vi komma överens om senare, säger Anders Fridborg.

Tierps kommun har redan hjälpt den lokala vårdcentralen, som drivs av Region Uppsala, med material så att den ska fungera.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!