Vill se mer insatser redan i förskoleåldern

Eva Christiernin (S) och Helena Hedman Skoglund (L) vill se mer insatser redan på förskolenivå för att hindra barn att senare bli kriminella.
Eva Christiernin (S) och Helena Hedman Skoglund (L) vill se mer insatser redan på förskolenivå för att hindra barn att senare bli kriminella.

Uppsalas ledande ungdomspolitiker ger polischefen Carin Götblad rätt: Det behövs insatser redan i förskolan för att hindra att barn blir kriminella.

Uppsala kommun 18 november 2019 09:45

Hela samhället måste ingripa för att förhindra att barn hamnar i kriminella kretsar och insatser behövs redan i förskoleåldern för att undvika att barn hamnar snett. Det här sade regionspolischefen Carin Götblad vid en pressträff om ökningen av antalet barn som misstänks för och begår brott.

Carin Götblad är helt rätt ute, tycker både utbildningsnämndens ordförande Helena Hedman Skoglund (L) och socialnämndens ordförande Eva Christiernin (S).

– Jag delar hennes problembild och vi ser den här ökningen också, inte minst att unga utsätter andra unga för brott. Därför utökar vi anslagen både till uppsökande verksamhet och till vår myndighetsutövning mot barn och unga, säger Eva Christiernin. 

Båda lyfter de fram det nya projektet Barnsäkert i Gottsunda där socialtjänstpersonal är med redan i barnavården, när BVC gör hembesök i familjer med nyfödda barn.

– Så här kommer socialtjänsten hem till familjer tidigt. Det handlar också om att bygga upp en tillit för socialtjänsten som många familjer saknar, säger Eva Christiernin.

Utbildningsnämndens Helena Hedman Skoglund tycker att Carin Götblad är rätt ute som lyfter taken på att nå barn och familjer redan i förskolan.

– Vi ser inte kriminella fyraåringar, men vi kan se fyraåringar med beteenden som en fyraåring inte ska ha. Vi har ett uppdrag att öka antalet orosanmälningar till socialtjänsten just från förskolan. Vi har sett att det finns mer att anmäla, och det har vi gjort.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa