Uppsala kommun stäms för Skandionkliniken

Uppsala kommun krävs på skadestånd för hanteringen av Skandionkliniken. Byggnationen kantas av påståenden om mygel och allvarliga fel i bygglovsfrågan.

Uppsalajuristen Patrik Mosten stämmer Uppsala kommun och Akademiska hus. Han begär skadestånd för påstådda fel vid byggnationen av Skandionkliniken.

Uppsalajuristen Patrik Mosten stämmer Uppsala kommun och Akademiska hus. Han begär skadestånd för påstådda fel vid byggnationen av Skandionkliniken.

Foto: Svetlana P. Jansson/Tomas Lundin

Uppsala kommun2019-12-02 09:15

Uppsalajuristen Patrik Mosten har lämnat in en stämningsansökan mot Uppsala kommun och statligt ägda Akademiska Hus. Målet gäller Skandionkliniken i Uppsala som arbetar med cancerbehandlingar. 

Patrik Mosten kräver skadestånd på uppdrag av en före detta hotellföretagare som tidigare drev verksamhet i Skandionklinikens byggnad.

– Jag räknar med att skadeståndet kan uppgå till runt 50 miljoner kronor, säger Patrik Mosten. 

Han hävdar att Hotel von Kraemer, som tidigare låg i byggnaden, gick i konkurs till följd av felaktigheter som han menar begåtts av bland andra byggnadsnämnden och Akademiska Hus.

– Hotellföretagaren skulle aldrig ha hyrt in sig i byggnaden om hon känt till alla felaktigheter som fanns där, säger Patrik Mosten.  

UNT har i en rad artiklar berättat om ärendets mycket snåriga bakgrund. I korthet handlar det om att Skandionkliniken beviljades bygglov av byggnadsnämnden men som enligt länsstyrelsen gavs på felaktiga grunder.

Länsstyrelsen har upphävt ett av byggloven. Det finns dessutom en mängd oklarheter kring andra påstådda brister, bland annat hur det gick till när byggnaden besiktigades. En rad juridiska processer pågår och byggnadsnämnden ska ta ställning till om ett nytt bygglov bör beviljas.

Tidningen har utan framgång sökt byggnadsnämndens ordförande Ylva Stadell (S). 

Peter Bohman, marknadsdirektör vid Akademiska Hus, avböjer att kommentera.

– Vi vill avvakta tills vi satt oss in i stämningansökan, säger han. 

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!