Stor satsning på Uppsalaforskare

Olle Eriksson vid Uppsala universitet får tillsammans med två europeiska kollegor ett mångmiljonanslag. Pengarna ska gå till forskning som kan lägga grunden för framtidens material.

Olle Eriksson, professor i teoretisk magnetism vid Uppsala universitet, får tillsammans med två andra forskare ett anslag på 85 miljoner kronor från Europeiska forskningsrådet.

Olle Eriksson, professor i teoretisk magnetism vid Uppsala universitet, får tillsammans med två andra forskare ett anslag på 85 miljoner kronor från Europeiska forskningsrådet.

Foto: Uppsala universitet/Mikael Wallerstedt

Uppsala kommun2019-10-15 12:31

Energiproblematik och brist på viktiga metaller ska i framtiden kunna avhjälpas av nya material. En Uppsalaforskare kommer att vara med när grunden till dessa landvinningar ska läggas. 

Olle Eriksson, professor i teoretisk magnetism vid Uppsala universitet, ska tillsammans med Alexander Lichenstein vid universitetet i Hamburg och Mikhail Katsnelson vid universitetet i Nijmegen, inleda ett stort projekt för ta reda på mer om komplexa material. 
Ett sådant material är så kallade högtemperatursupraledare, genom vilka ström kan flyta utan elektriskt motstånd. Dessa brukar undersökas med hjälp av frielektronlasrar. Resultaten från sådana undersökningar är dock ofta svåra att tolka. Genom FASTCORR, som projektet kallas, ska det bli ändring på det. 
– Den här typen av forskning är viktig för att den leder till samhällsviktiga uppfinningar. Projektet kommer att ge oss på universitetet en fin miljö för doktorander och studenter, säger Olle Eriksson. 

Projektet kommer att ledas från Uppsala, startar år 2020 och pågår till att börja med till år 2025. Projektet finansieras av Europeiska forskningsrådet som bidrar med 80 miljoner kronor genom sin "Synergy Grant" som tilldelas forskargrupper som har kunskaper från spridda håll och genom synergier försöker lösa forskningsfrågor. 
En annan Uppsalaforskare som tilldelats samma typ av stöd är Tomas Roslin, professor i ekologi vid SLU.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!