Resultaten i Uppsalas alla skolor

Här kan du se resultaten för avgångsklasserna från Uppsalas alla grundskolor.

Resultaten i Uppsalas skolor varierar kraftigt.

Resultaten i Uppsalas skolor varierar kraftigt.

Foto: Alexander Olivera/TT

Uppsala kommun2019-10-05 13:05

I tabellen visas dels antal elever som gick ut nian våren 2019, andelen elever som har godkänt i alla ämnen, andelen elever som är behöriga till minst ett nationellt gymnasieprogram samt det genomsnittliga meritvärdet.

I denna tabell har ingen hänsyn tagits till antalet nyinvandrade elever eller föräldrarnas utbildningsbakgrund. Sådana jämförelser finns i Skolverkets databas Salsa. Men där finns ännu inga uppgifter för 2019.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!