Pelling nobbar krav i mål om Skandionkliniken

Uppsala kommun säger nej till skadeståndskravet i målet kring Skandionkliniken. Det uppger kommunalrådet Erik Pelling (S).

Uppsala kommun kan inte göras ansvarig för att Hotel von Kraemers konkurs. Det anser kommunalrådet Erik Pelling (S).

Uppsala kommun kan inte göras ansvarig för att Hotel von Kraemers konkurs. Det anser kommunalrådet Erik Pelling (S).

Foto: Staffan Claesson/Madeleine Andersson

Uppsala kommun2019-12-05 10:01

Som tidningen nyligen rapporterat har en tidigare hotellföretagare lämnat in en stämningsansökan mot Uppsala kommun och Akademiska Hus. 

Företagaren drev Hotel von Kraemer i Skandionklinikens byggnad fram till konkursen 2015. 

Företagaren hävdar genom sitt juridiska ombud att konkursen hänger samman med påstådda felaktigheter i bygglovsfrågan. Därför krävs kommunen och Akademiska Hus på skadestånd.

Kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling (S) avvisar kravet.

– Våra jurister anser att hotellkonkursen inte har med felen i bygglovet att göra, säger han. 

Enligt Erik Pelling ser nu kommunen över om det går att bevilja ett nytt bygglov för Skandionkliniken.  

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!