Nu får alla barn rätt till fritids

Även elever vars vårdnadshavare är föräldralediga eller arbetssökande ska nu ha rätt till fritidsplats.
Även elever vars vårdnadshavare är föräldralediga eller arbetssökande ska nu ha rätt till fritidsplats.

Från årsskiftet kommer alla barn i Uppsala att erbjudas plats på fritidshem, oavsett vårdnadshavarens sysselsättning.

Uppsala kommun 24 november 2019 08:00

De nuvarande reglerna i Uppsala gör det inte möjligt för barn som har vårdnadshavare som är föräldralediga eller arbetssökande att gå på fritids. Men under hösten fattade kommunfullmäktige beslut om en regeländring.

– Nu ger vi alla barn, oavsett familjesituation, tillgång till fritidshemmet för att ta del av den pedagogiska verksamheten och känna att de hör till, säger utbildningsnämndens ordförande Helena Hedman Skoglund (L).

Cirka 400 barn kommer att kunna söka plats utifrån de nya reglerna, som innebär att de har rätt till plats på fritids efter skoldagens slut fram till 15.30.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa