Kostnaderna vältras över på kommunerna

När arbetsförmedlingen ställer om ökar kostnaderna för försörjningsstöd. Uppsala kommun skriker efter fler extratjänster när kostnaderna för arbetslösheten ökar.

Roni Doumit, som driver en frisersalong, lägger upp en jobbannons. Han har accepterat att allt ska ske per telefon eller på nätet fast det alltid är bättre att träffa en person. "Nu sköter jag mig själv", säger han

Roni Doumit, som driver en frisersalong, lägger upp en jobbannons. Han har accepterat att allt ska ske per telefon eller på nätet fast det alltid är bättre att träffa en person. "Nu sköter jag mig själv", säger han

Foto: Madeleine Andersson

Uppsala kommun2019-12-01 08:30

Vid årsskiftet stoppade Arbetsförmedlingen allt ekonomiskt stöd till kommunernas extratjänster på grund av neddragningarna i verksamheten. Tjänsterna går till personer som har svårt att få jobb, exempelvis nyanlända och personer med funktionshinder. Uppsala kommun har haft 713 personer i extrajobb som finansierats av Arbetsförmedlingen. Nu jobbar 158 jobbar kvar. 

Drygt hälften av dem som slutat har egen försörjning eller studerar. Nitton procent lever på försörjningsstöd.

– Vi är desperata för att kunna starta fler extratjänster. På det här sättet vältrar staten över kostnaderna för neddragningarna vid Arbetsförmedlingen på kommunernas socialtjänst, säger kommunalrådet Mohamad Hassan (L) som ansvarar för arbetsmarknadsfrågor vid Uppsala kommun.

Han är orolig för kraftigt ökade kostnader framöver. 

– Om man tittar på andelen av Uppsalas befolkning som lever på försörjningsstöd så har den ökat från 4 till 5,3 procent sedan 2014 - 2015. Arbetsförmedlingen har en viktig roll för att få människor i arbete. Klarar de inte det så ökar kostnaderna för oss, säger Mohamad Hassan.

Hur mycket har de ökat?

– Det är svårt att avgöra. Men 48 procent av dem som har försörjningsstöd i Uppsala är arbetslösa. Med rätt insatser så skulle de kunna vara skattebetalare i stället. Varje individ som inte får hjälp att komma ut på arbetsmarknaden kostar oss pengar.

Enligt Emelie Preinitz, som är chef för Arbetsförmedlingens arbetsgivarverksamhet, har förmedlingen inte samma möjlighet att coacha och ge aktivitetsstöd till personer som i dag har försörjningsstöd. Då blir fler kvar i stödet.  

– Men vi hoppas kunna starta utbetalningar för ett 40-tal extratjänster i hela länet i slutet av året, säger hon.

Mohamad Hassan tycker inte att politikerna på riksplanet givit Arbetsförmedlingen en vettig chans att klara sitt uppdrag.

– Man har förändrat deras uppdrag hela tiden. Ingen annan myndighet har behandlats på det sättet. De har inte fått långsiktiga spelregler att jobba efter. Det är det största problemet, säger han.

Att föra över coachningen av arbetslösa till privata företag är bara en del av lösningen.

– Det stora problemet på arbetsmarknaden är att företagen saknar rätt kompetens. Det går inte att matcha en person som inte kan läsa eller skriva till ett jobb vare sig i offentlig eller privat regi, säger Mohamad Hassan.

Kommunalrådet Mohamad Hassan (L) oroas över högre kostnader för försörjningsstöd.
Kommunalrådet Mohamad Hassan (L) oroas över högre kostnader för försörjningsstöd.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!