Kommunen privatiserar all personlig assistans

För att spara pengar planerar Uppsala kommun att lägga ner all personlig assistans i kommunal regi. Samtliga partier utom V ställer sig bakom förslaget.

Omkring 100 av de 450 personer som har personlig assistans i Uppsala i dag har assistans inom kommunal regi. (Personen på bilden har ingenting med artikeln att göra.)

Omkring 100 av de 450 personer som har personlig assistans i Uppsala i dag har assistans inom kommunal regi. (Personen på bilden har ingenting med artikeln att göra.)

Foto: Peter Jigerström/Arkiv

Uppsala kommun2019-10-18 12:53

Omsorgsnämnden räknar med att gå back 70 miljoner kronor i år. Personlig assistans är en av de verksamheter som blöder mest, i år beräknas underskottet bli 11 miljoner kronor. 

Därför vill omsorgsnämnden nu avveckla all personlig assistans i kommunal regi och i stället lägga ut den på entreprenad. Genom upphandlingar hoppas man hitta ett eller flera bolag som tar över verksamheten. Något man räknar med kommer att ge en besparing på minst 4-5 miljoner kronor om året.

– Vi har en krympande andel brukare som väljer kommunen och har därför svårt att få verksamheten att gå runt både vad gäller effektivitet och kvalitet, säger omsorgsnämndens ordförande Angelique Prinz Blix (L).

Det finns i dagsläget cirka 450 personer i Uppsala kommun som har fått beviljat personlig assistans genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Omkring 100 av dem har valt assistans i kommunal regi, övriga har assistans via privata företag. 

Samtliga partier i nämnden förutom Vänsterpartiet ställer sig bakom förslaget att göra all personlig assistans privat. Lars-Håkan Andersson, ledamot för Vänsterpartiet, anser att en helprivatisering äventyrar brukarnas säkerhet på längre sikt.

– De stora bolagen är säkert duktiga på vad de gör, men det här är ett område där många jobbar under svåra villkor och det är stor omsättning på personal. Kommunen erbjuder heltidsanställning och vi i Vänsterpartiet vill satsa på mer utbildning för personalen, vilket innebär en säkerhet för brukarna, säger Lars-Håkan Andersson.

Det handlar ju om att nämnden måste spara pengar?

– Den här besparingen kommer i bästa fall att täcka ungefär 5 procent av underskottet nästa år. Och det säger sig självt, att om det blir billigare i privat regi är risken stor att även kvaliteten på omsorgen blir sämre. 

I veckan fick de brukare som har kommunal assistans ett brev från omsorgsförvaltningen, med information om planerna. En av dem har hört av sig till UNT och är starkt kritisk. "Har haft personlig assistans från kommunen, och trots stora besparingar är kvaliteten och tryggheten för mig bra. Humant och etiskt riktigt. Att tvingas över till det privata assistansbolag som bjuder lägst, skrämmer mig mer än döden", skriver personen. 

Enligt Angelique Prinz Blix kommer kommunen inte att gå på lägsta pris i upphandlingen.

– Vi kommer inte att gå på pris utan på vad företaget kan erbjuda för mervärden. Det här blir ingen färdtjänsthistoria, säger hon. 

Varför skulle företagen kunna erbjuda verksamheten både billigare och bättre än kommunen?

– Kommunen har en stor blandning av brukare med väldigt olika typer av behov. Bolagen kan specialisera sig inom vissa områden och därför bli effektivare och ge bättre assistans.

Men om bara ett företag tar över era brukare får ju det företaget en stor blandning brukare?

– Det kan handla om uppemot fem företag som tar över. Vi får se vad de kan erbjuda.

Uppsala kommun har i dag omkring 400 anställda som jobbar som personliga assistenter, alla jobbar dock inte heltid. De ska enligt Angelique Prinz Blix få anställning i de företag som tar över verksamheten. 

Får de sämre arbetsvillkor än i kommunen?

– Det tror vi inte. Men vi kan inte veta vilka anställningsvillkor som kommer att gälla, säger Angelique Prinz Blix.

Omsorgsnämnden har möte den 23 oktober, då de förväntas klubba förslaget. I december ska sedan kommunfullmäktige behandla frågan. 

Personlig assistans

Personlig assistans infördes i Sverige 1 januari 1994. 

Syftet med assistansen är att den som har en omfattande funktionsnedsättning ändå ska kunna leva ett liv som andra. Assistenterna hjälper personen dels med grundläggande behov som att äta, tvätta sig och kommunicera, dels med personliga behov så som fritidsaktiviteter, utföra ett arbete, föräldraansvar och liknande.

Personlig assistans kan beviljas av kommunen eller Försäkringskassan, men kommunen finansierar alltid de 20 första timmarna.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!