Intern tvingades bära fotfängsel vid abort

JO kritiserar häktet i Uppsala för att en kvinna var tvungen att använda fotfängsel onödigt lång tid i samband med en abort.

JO kritiserar Uppsalahäktet för hur en kvinnlig intagen behandlades när hon vistades på sjukhus för en abort. Arkivbild.

JO kritiserar Uppsalahäktet för hur en kvinnlig intagen behandlades när hon vistades på sjukhus för en abort. Arkivbild.

Foto: TT

Uppsala kommun2019-10-19 19:00

I mars 2018 fördes en kvinna från häktet i Uppsala till en gynekologisk mottagning för en medicinsk abort. 

Kvinnan, som var klassad i säkerhetsnivå 3 på en femgradig skala, var häktad för narkotikabrott och grovt vapenbrott.

Under transporten till sjukhuset bar kvinnan midjefängsel vilket senare byttes till fotfängsel för att underlätta ingreppet. Olåsta fönster och tillgång till medicinsk apparatur i sjukhussalen bidrog till behovet av fängsel, uppger Kriminalvården. 

I en anmälan till Justitieombudsmannen, JO, har kvinnan uppgett att hon vistades på sjätte våningen och att frågan om olåsta fönster därför var irrelevant. 

Efter tio timmar fick kvinnan sammandragningar. Enligt henne togs fotfängslet bort först när sammandragningar pågått en timme.

Kriminalvårdens version är att fotfängslet plockades av när sammandragningar började.  

JO skriver i sitt beslut att det inte fanns någon förhöjd risk för rymning eller fritagning. JO framhåller även att det av Kriminalvårdens regler framgår att fängsel ska användas restriktivt på gravida interner. 

Enligt JO är det tveksamt om myndigheten tagit tillräcklig hänsyn till kvinnans integritet och om riskbedömningen utgått från de aktuella omständigheterna.

Ingreppet var planerat långt i förväg och för att minska användningen av fängsel borde häktet ha kunnat ordna till exempel ett behandlingsrum utan olåsta fönster. Häktet borde även haft möjlighet att tillhandahålla enbart kvinnlig personal för bevakningsuppdraget. 

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!