Inga broddar till Uppsalas äldre i vinter

Uppsala kommun säger nej till förslaget att ge äldre gratis broddar när vinterkylan sätter in.

Uppsala kommun 3 oktober 2019 19:00

Äldrenämnden har utrett saken efter en motion från vänsterpartisten Tobias Smedberg. Han konstaterar att 70 000 svenskar skadas i fallolyckor varje år och cirka 1 500 personer över 65 dör. Gratis broddar skulle minska lidandet, öka de äldres livskvalitet och sparar samhället vårdresurser. Enligt Tobias Smedberg delar flera kommuner ut gratis broddar och Uppsala kommun har gjort det, men slutat.

Politikerna i äldrenämnden säger dock nej till förslaget och har en lång rad argument för det. Bland annat finns studier som visar att den vanligaste anledningen till att äldre ramlar är yrsel, att de trampar snett eller tappar balansen, och det sker nästan alltid inomhus.

Nämnden hänvisar till Socialstyrelsen som anser att fysisk träning, insatser för ett säkert hem, bra mat och regelbundna kontroller av syn och hörsel, är mer effektivt för att minska fallolyckorna. En undersökning som PRO gjort visar dessutom att de kommuner som delat ut gratis broddar inte tror att de används särskilt mycket.

Uppsala kommuns egna erfarenheter av gratisbroddar för några år sedan är också negativa. 

"Broddarna var små i storlekarna. Det gjorde att det saknades broddar för större fötter och blev ett överskott av broddar för små fötter. Broddarna upplevdes som instabila, svåra att sätta på, gummit gick sönder och dubbarna lossnade", skriver äldrenämnden i sitt svar till Tobias Smedberg.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Mammas huvud pressades under säng i flera timmar: "Det behövs större personaltäthet"

Mammas huvud pressades under säng i flera timmar: "Det behövs större personaltäthet"

"Sjukvården har gjort ME-patienter sjukare"

"Sjukvården har gjort ME-patienter sjukare"

Ledare: Skolan ska vara trygg - men öppen

Skolan ska vara trygg - men öppen

Var sjuk för livet men tillfrisknade mirakulöst – krävs nu på 2,7 miljoner

Var sjuk för livet men tillfrisknade mirakulöst – krävs nu på 2,7 miljoner

Fånge lagade mat och fick olja i pannan – får 19 000 kronor