Hemtjänstbolag i Uppsala tvingas bort

Personal i ett hemtjänstföretag ska ha vårdat egna anhöriga i strid med reglerna och kommunen häver därför avtalet. Men enligt företagets ägare stämmer inte anklagelserna.

Uppsala kommun anser att bristerna inom HR Hemtjänst AB är så stora att avtalet sagts upp. Företaget har förbjudits av IVO att bedriva hemtjänst.

Uppsala kommun anser att bristerna inom HR Hemtjänst AB är så stora att avtalet sagts upp. Företaget har förbjudits av IVO att bedriva hemtjänst.

Foto: Rolf Hamilton

Uppsala kommun2019-12-03 07:00

Uppsalabaserade HR Hemtjänst AB har förlorat sitt kontrakt med kommunen. Äldrenämnden hävdar att en rad brister inom företaget inte rättats till, trots flera uppföljningar. 

Kritiken gäller bland annat:

* Det har saknats rutiner för hantering av avvikelser. Medarbetarna har inte informerats om att de är skyldiga att anmäla brister. 

* Det har saknats schemalagda möten för överföring av information mellan dag- och kvällspass. 

* Det har inte varit klarlagt att personalen behärskar hemtjänstföretagets grundläggande rutiner.

Dessutom ska hemtjänstföretagets personal under en längre tid ha vårdat egna anhöriga, vilket innebär avtalsbrott. Att det inte är tillåtet för anställda inom hemtjänsten att vårda anhöriga beror bland annat på att dessa då kan hamna i en beroendeställning.

Ägaren bakom HR Hemtjänst säger att kvalificerad personal utarbetat nya rutiner åt företaget efter kommunens påpekanden.

– Vi har gjort rättelser men kommunen lyssnar inte. I frågan om anhörigvård hade jag fått klartecken från kommunen men ändå kommer de med kritik. Jag kommer att JO-anmäla kommunen.

Sedan årsskiftet måste företag som bedriver hemtjänst ha tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg, IVO. I oktober i år avslogs HR Hemtjänsts tillståndsansökan.

Orsakerna var brister som Uppsala kommun påtalat samt att en företrädare dömts för brott 2018. I och med att företaget nekats tillstånd måste hemtjänstverksamheten läggas ner.

Rörelsen har varit liten. År 2018 hade HR Hemtjänst en omsättning på 1,1 miljoner kronor. Sedan företaget tecknade avtal med kommunen 2014 har det endast haft 21 brukare i Uppsala. Under 2019 har företaget fått 41 000 kronor i ersättning från kommunen. 

HR Hemtjänst har även arbetat med att stötta och handleda familjehem som tar emot barn. För ett år sedan beslöt IVO att företaget måste upphöra även med den verksamheten. 

Orsaken var att ett tillståndskrav för så kallad konsulentstödd familjehemsvård infördes 2017.  HR Hemtjänst har enligt IVO inte sökt tillstånd i tid. Därmed hade företaget drivit verksamheten utan tillstånd och bedömdes olämpligt att arbeta med familjehem.

– Vår tillståndsansökan kom in för sent på grund av sjukdom, uppger ägaren till HR Hemtjänst. Jag lämnade sedan kompletteringar till IVO på telefon men de hade inte fört anteckningar under samtalet. Därför nekades vi tillstånd.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!