Här vill kommunen inte ha fler asylsökande

Författargatorna i Gränby, Gotlandsresan och Bandstolsvägen är tre av sex områden dit kommunenenligt ett förslag vill göra det svårare för asylsökande att flytta.
Författargatorna i Gränby, Gotlandsresan och Bandstolsvägen är tre av sex områden dit kommunenenligt ett förslag vill göra det svårare för asylsökande att flytta.

Asylsökande ska inte få flytta varsomhelst i Uppsala och fortfarande få dagersättning, enligt ett nytt beslut. Men beslutet väcker kritik.

Uppsala kommun 25 november 2019 07:00

I dagsläget kan en asylsökande hitta ett eget boende och fortfarande få dagersättning genom Migrationsverket. Men enligt ett beslut som politikerna i arbetsmarknadsnämnden nu tagit ska sex utpekade områden i Uppsala undantas från detta. 

De sex områdena är: Brantingstorg, östra och mellersta Stenhagen, författargatorna i Gränby, norra, östra och centrala Gottsunda, Gotlandsresan i Sävja, samt Bandstolsvägen i Valsätra. 

De här områdena har redan hög andel utrikesfödda och tendenser till social oro. Innebörden i förslaget är att kommunen kan undvika att segregationen fördjupas genom att färre asylsökande flyttar hit, om de då förlorar sin dagersättning. Dagersättningen ligger i dag på 61 eller 71 kronor per dag för vuxna. För barn är ersättningen lägre och varierar efter ålder.

Enligt Mohamad Hassan (L), ordförande i arbetsmarknadsnämnden, riskerar ingen att ställas utan boende.

– Asylsökande har alltid ett anläggningsboende genom Migrationsverket. Och det kan vara bättre att bo så för om du får stanna i Sverige får du då stöd i att hitta boende. Det får du inte om du bor på egen hand, inneboende hos vänner. 

Det är framförallt barn och unga som drabbas i de sex områden som kommunen nu ska ansöka om att få undanta, menar Mohamad Hassan. De som har ordnat sitt boende själv bor i många fall hos vänner, med trångboddhet och en ohållbar bostadssituation som följd.

Men beslutet riskerar att få motsatt effekt och öka istället utsattheten, menar Vänsterpartiet. De ser en risk för att människor inte kommer att kunna förenas med familj och släkt, och vill därför avvakta med att söka om undantag för att ser hur det här slår i andra kommuner.

– Att förenas med släkt och familj är just vad många människor behöver för att få trygghet och kunna utvecklas. En del kommer säkert att välja det ändå men straffas då genom att inte få ekonomisk ersättning, vilket gör dem än mer utsatta, säger Torbjörn Björlund (V) ledamot i nämnden.

Även Sverigedemokraterna var emot beslutet. De vill i stället ansöka om att undanta hela kommunen från EBO-lagen.

Undantagen kan ske genom förändringar i lagen om eget boende för asylsökande, EBO-lagen, som är på gång. Regeringen lade i september ett förslag om förändringarna, och har pekat ut 32 kommuner som ska få kunna göra undantag, däribland Uppsala. Men först på onsdag tar riksdagen ställning i frågan. 

Trots att beslutet om den förändrade lagen ännu inte klubbat har regeringen redan nu gett kommuner möjlighet att ansöka om undantag. 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa