Här blir konsten ett ljus i tunneln

En gång- och cykeltunnel kan vara trist och otrygg och dyster ... men också alldeles underbar. Kommunen tar nu hjälp av konstnärer för att omvandla sju av stadens tunnlar.

Uppsala kommun 7 oktober 2019 10:00

Amara Por Dios står i Börjegatstunneln i Luthagen och sprayar delar av tunnelväggen ljusblå. Halva gång- och cykelbanan är avstängd och bredvid swishar cyklister förbi i hög fart, trots skyltar på var sin sida av tunneln som säger att cykeln ska ledas.

Ovanför brusar trafiken på Luthagsesplanaden. Det är bara några få plusgrader och trots att förmiddagssolen tittar fram efter en mindre regnskur kryper höstkylan innanför kläderna. 

– Det blev lite kallare än jag hade tänkt mig, men jag har klätt på mig mycket, skrattar Amara Por Dios, som är den konstnär som fått uppdraget att ge gång- och cykeltunneln en ny identitet. 

Ena sidan av tunnelväggen är nu färdigmålad och täckt med fantasifulla blommor och växter i en organisk kakafoni. På torsdag kommer hon och hennes assistent och fästman "Flesh031" att lägga sista handen på verket "Andra sidan". Sedan starten i mitten på september har hon nästan bara fått glada tillrop från förbipasserande Uppsalabor. 

– Jag har aldrig fått så många positiva kommentarer. Många som är på väg till jobbet säger att de blir glada. Och jag har hört flera barn som bara skriker "wow!" när de ser målningen.

Amara Por Dios är från Stockholm, men för några år sedan bodde hon i Uppsala och hade sin ateljé på Tegnérgatan här i Luthagen. När hon fick uppdraget av kommunen tänkte hon att hon ville göra något med växter och blommor eftersom biologiska museet Biotopia ligger i närheten och för att Luthagen på 1600-talet var ett område med beteshagar, döpt efter markägaren Johan Luth.

I somras anordnades en workshop på Biotopia med barn i åldrarna 6–16 år. Barnen fick rita fantasiväxter, vilket sedan har inspirerat konstnären. 

– Min stil är ju väldigt fantasifull och det kändes också kul att blanda in barn i projektet. De som var med på workshopen kan nu komma hit och kanske upptäcka sin egen skiss tolkad av mig, säger Amara Por Dios. 

Vad hoppas du att folk ska känna när de går och cyklar genom tunneln?

– Att det blir en oj-faktor och att man stannar upp och får lite glädje i vardagen. Och att man känner att det blir mer färg och trygghet till området.

Börjegatstunneln är en av sju gång- och cykeltunnlar i Uppsala som ska få en ansiktslyftning med hjälp av konstnärer. Ytterligare fem står på tur. Billingetunneln i Gränby blev klar i september och är ett samarbetsprojekt mellan fastighetsbolaget Atrium Ljungberg och Uppsala kommun. 

– Syftet är att låta den offentliga konsten ta plats och synas och också bidra med en ökad trygghetskänsla, säger Tove Otterclou, intendent för offentlig konst vid Uppsala kommun och ansvarig för fem av tunnlarna i projektet.

Hennes roll är att driva processen framåt och att bjuda in invånarna till dialog om hur de betonggråa tunnlarna kan göras om för att öka tryggheten. Till exempel har bostadsrättsföreningar på båda sidor om Börjegatstunneln, representanter från Plantans förskola och Biotopia i närheten samt landskapsarkitekten för Vasaparken, deltagit i dialogen.

Även belysningen vid gångtunnlarna kommer att ses över, men enligt Tove Otterclou blir det i ett senare skede och i samarbete med stadsbyggnadsförvaltningen.

När blir resten av tunnlarna färdiga?

–  Några av tunnlarna är just nu i en uppstartsfas och andra är nästan klara. I fyra av tunnlarna har konstnärerna påbörjat arbetet och sedan kommer några att komma igång under våren.

För den som är nyfiken på hur konsten i de sju tunnlarna ser ut kommer konstnärernas skisser att visas i Stadsteaterns utställningslokal från 22 oktober.

Sju tunnlar görs om

Här är de sju gång- och cykeltunnlarna som görs om (se karta ovan):

Flogstatunneln under Flogstavägen i Flogsta. 

Seminarietunneln i Luthagen. 

Börjegatstunneln i Luthagen. Klar torsdag 10 oktober.

Gränbytunneln i Gränby. Blev klar i september.

Brillingetunneln i Gränby. Blir eventuellt klar i vinter.

Vaksalaviadukten i centrum.

Centralpassagen i centrum. 

Även tidigare har konstnärer gjort om gångtunnlar. 2016 fick tunneln i Östra Sala backe UNT:s Stadsmiljöpris. Konstnär var Fideli Sundqvist.

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa