Artificiell intelligens är nästa stora steg

Omorganisationen har slagit hårt mot de arbetslösa som inte kan räkna med att få träffa en handläggare i framtiden. Tanken är att artificiell intelligens, AI, ska ersätta en stor del av arbetet.

Emelie Preinitz är chef för Arbetsförmedlingens arbetsgivarverksamhet. Hon säger att mer ansvar kommer att läggas på de arbetslösa i framtiden.

Emelie Preinitz är chef för Arbetsförmedlingens arbetsgivarverksamhet. Hon säger att mer ansvar kommer att läggas på de arbetslösa i framtiden.

Foto: Madeleine Andersson

Uppsala kommun2019-12-01 07:00

Arbetsförmedlingen har tvingats varsla en tredjedel av sina anställda i landet om uppsägning. I Uppsala har arbetsförmedlingen minskat personalstyrkan från 300 till cirka 190 personer genom uppsägningar och frivilliga avgångar.

– I och med  budgetneddragningen har vi hamnat i ett limbo. Vi har samma uppdrag som tidigare och ska klara det med färre personal. Det ger en hög arbetsbelastning och tvingar oss att prioritera, säger Emelie Preinitz som är chef för Arbetsförmedlingens arbetsgivarverksamhet.

Hur långa köerna är i dag kan hon inte ge ett generellt svar på.

– Under sommaren och fram till september var köerna upp till tre månader för att få ett beslut om att få lönebidrag  Nu har vi lyckats korta dem genom extra resurser. Vi gör vad vi kan och jobbar på för att hjälpa de som saknar arbete. 

Vad skulle ni behöva för att klara jobbet?

– Vi behöver veta vad som förväntas av oss i framtiden. När varje handläggare har fått så många fler arbetssökande har vi svårt att sortera så att var och en får rätt hjälp, säger Emelie Preinitz.

Hon tror inte att mer pengar skulle hjälpa. Förmedlingen skulle först bli tvungen att rekrytera ny personal och sedan tvingas att säga upp dem år 2021 när den nya Arbetsmarknadsmyndigheten ska vara klar.

– Jag tror att vi själva måste klara det glapp som uppstått fram till 2021. Skulle det bli en lågkonjunktur under tiden så hoppas jag att vi kan möta upp det i våra digitala kanaler, säger Emelie Preinitz.

Många arbetssökande är frustrerade över att hänvisas till digitala tjänster. Vad har du att säga till dem?

– Jag tycker att man ska fråga sig, vad kan jag själv göra för att utveckla min digitala kompetens. Man blir lätt exkluderad om man inte klarar det. Mer ansvar kommer att läggas på individen. Så ser det ut i hela samhället. Många arbetsgivare kräver i dag att man kan hantera en dator. Vi har pratat länge om att man måste ta mer ansvar själv som arbetssökande.

Många som kommer till Arbetsförmedlingen vill träffa en människa, kommer de att få det?

– De som har det allra svårast att få ett arbete kan få träffa en arbetsförmedlare. Men vi kommer inte att ha några vägledande samtal och coachning som vi hade tidigare utan då kommer det att handla om att bedöma den arbetssökandes arbetsförmåga.

Och övriga arbetssökande?

–Det troliga är att de får träffa en människa hos den fristående aktör som i framtiden kommer att ta över den coachning som vi gör i dag. Arbetsförmedlingen håller dessutom på att utveckla artificiell intelligens, AI, som ska göra bedömningar av den arbetssökande utifrån statistik och uppgifter om personens situation. Många kommer att bli bedömda med hjälp av AI. 

Neddragningen har skapat oro och hotfulla situationer på ert kundtorg, vad gör ni åt det?

– Vi har ett ökat antal incidenter på kundtorget. Men på sikt kommer kundtorgen att flytta samman med Statens servicecenter där både Försäkringskassan och Skatteverket finns. Som det är nu är det varken bra för vår personal eller för de arbetssökande. Mycket handlar om att man inte får träffa sin förmedlare.

Hur tar ni hand om personal som mår dåligt?

– Främst genom vår företagshälsovård, Previa. Vi har några få sjukskrivningar på grund av jobbet. Än har vi inte några ökningar i sjuktal mot tidigare. Men många känner stress och minskad arbetsglädje.

Arbetslösheten stiger

Arbetslösheten som andel av den registerbaserade arbetskraften i oktober 2019 i Uppsalas län. (Inom parentes anges motsvarande siffror för oktober 2018).

5,7 procent, 10 405 personer, var inskrivna som arbetslösa, (5,6).

7,1 procent, 1 484 personer, av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa, (7,6).

5 950 personer var öppet arbetslösa, (5 766). 

4 455 deltog i program med aktivitetsstöd, (4 205). 

936 personer anmälde sig som öppet arbetslösa, (889). 

837 personer fick arbete, (988).

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!