Äldre ska kunna få alkohol till maten

Äldre som bor på boende ska kunna få både trerätters och vin till maten. Dessutom ska kraven på sociala aktiviteter och utevistelse höjas både på kommunala och privata äldreboenden.

Snart ska det gå att få vin till maten.

Snart ska det gå att få vin till maten.

Foto: FREDRIK SANDBERG / TT

Uppsala kommun2019-12-03 19:00

I dag kan äldre få vin till maten på en del boenden. Nu vill politikerna i äldrenämnden att det ska vara möjligt på alla boenden. Kraven finns med i ett nytt så kallat förfrågningsunderlag inom LOV för vård- och omsorgsboenden och innebär att privata och kommunala boenden ska servera en trerätters middag både på lördagar och söndagar, med möjlighet till vin för de som vill.

– Jag tycker det är viktigt att även äldre som bor på ett boende ska kunna känna feststämning. Att införa krav på att servera en trerätters middag med möjlighet till vin gör en viktig skillnad mellan vardag och helg, säger äldrenämndens ordförande Caroline Hoffstedt (S).

Hon tycker också att det ska gå att få en nubbe till sillen på midsommar. Alkoholen ska tillhandahållas av boendet och de äldre ska kunna köpa till självkostnadspris är det tänkt.

– Det ska ingå som en del i utbudet. De äldre är ju vuxna individer som levt ett helt liv och kunnat ta sig ett glas vin eller en nubbe till sillen. Det ska de kunna göra också om de bor på ett äldreboendet.

Om någon vill ha vin varje dag, ska det också vara möjligt?

– Jag tror inte det här kommer att leda till någon anstormning. Det är principen om att de äldre ska kunna leva livet som  tidigare som är viktig. Skulle det blir ett problem så får vi hantera den saken då. 

 Är vin till maten och trerätters efterfrågat av de äldre?

– I och med att vissa boenden har tillhandahållit alkohol så tycker jag att det ska gälla lika för alla och det finns säkert en och annan som har efterfrågat det.

Enligt Caroline Hoffstedt ska kostnaden för reformen vara inbakad i den nya ersättning som kommunala och privata vårdgivare får. 

– Jag har inget pris på vad varje del kostar, men det är en viktig del av den kvalitetshöjning vi gör. Där höjs också kravet på sociala aktiviteter och utevistelse från två till tre gånger i veckan för varje person. Och det ska vara riktig utevistelse, inte så att man bara går ut på balkongen en stund, säger hon.

För att säkerställa att de nya reglerna följs planerar äldrenämnden att höja kravet på uppföljning och återbetalning av pengar för de boenden som inte bedriver den vård kommunen kräver. Bland annat ska ett system med varningar införas som innebär att ett avtal med en utförare kan hävas vid upprepade brister som inte rättas till under avtalstiden. 

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!