Under onsdagsmorgonen och förmiddagen hörde många skogsägare av sig till skogsägarföreningen Mellanskog i Uppsala län, och till statliga skogsägaren Sveaskog.

– Mest har det blåst vid Roslagskusten, fast det kommer nog dröja någon vecka innan det finns en samlad bild av skadornas omfattning i länet, säger Mårten Mattsson, virkesområdeschef på Mellanskog.

Fredrik Klang, skogsbrukschef på Sveaskog, säger att de under onsdagen har fått samtal från mindre uppländska skogsägare som de samarbetar och gör affärer med.

– Flera är mycket oroliga för hur stormen ska drabba dem ekonomiskt. Men de flesta vi har kontakt med har försäkringar som täcker stormskador och vi kommer hjälpa dem med det vi kan för övrigt, säger Fredrik Klang.

Enligt Sveaskogs första prognos är skogsskadorna som störst i Uppland.

– Epicentrum hamnade i Uppland, men vår första bedömning är att skadorna inte alls är lika omfattande som under exempelvis stormen Gudrun 2005, säger Fredrik Klang.

Granskog är mer känslig för storm än tallskog, enligt både Mårten Mattsson och en analys som SLU:s skogsforskare gjorde efter stormen Gudrun.

Även träd som står i kanter av hyggen, i nygallrade bestånd och i så kallade skärmkanter intill fuktig mark är extra utsatta. Och det är enligt både Fredrik Klang och Mårten Mattsson främst dessa enstaka träd som fällts av stormen Alfrida.

– Att gran är känsligare handlar om att de har ett annat rotsystem än tall. Men vilka träd som faller beror också på var de växer, om marken är blöt och så vidare, säger Mårten Mattsson.

Det finns olika uppfattningar om hur länge det stormfällda virket nu klarar sig i skogen.

Fredrik Klang anser att det nu är ganska bråttom att ta hand om träden.

– I och med den torra sommaren har vi fått angrepp av barkborre. Och ju längre ett träd ligger desto större risk för insektsangrepp. Därför är det bra att ta hand om de stormfällda träden så snart som möjligt, tycker Fredrik Klang.

I Uppsala län finns en mycket stor andel privata skogsägare. Övrig skog i länet ägs av bland andra Sveaskog och Uppsala Akademiförvaltning.

Många uppländska skogsägare har sin skog försäkrad på något sätt. Men hos en del försäkringsbolag måste tilläggsförsäkringar vara tecknade mot storm- och viltangrepp.

Vad kostar ett nedfallet träd?

– Att hämta ett enskilt träd mitt inne i skogen kan bli jättedyrt, medan det är betydligt billigare om flera träd fallit på samma ställe och nära en väg, säger Mårten Mattsson.