Maskerade kom till skola för att slåss

Det var rätt av en skola att stänga av en elev under en vecka. Det meddelar Förvaltningsrätten i en färsk dom.

Bilden är tagen på en annan skola, och eleverna i den skolan har inget med artikeln att göra.

Bilden är tagen på en annan skola, och eleverna i den skolan har inget med artikeln att göra.

Foto: Jessica Gow/tt

Uppland2019-10-29 16:00

Föräldrarna till en högstadieelev i södra Uppland överklagade för en tid sedan att deras son stängts av från sin skola under en vecka.

Bakgrunden till avstängningen var enligt skolan en period av hot och våldsamma incidenter där pojken var inblandad.

”Trots mycket omfattande insatser runt eleven kan övriga elevers säkerhet inte garanteras. Att hot uttalats mot rektorn ses som mycket allvarligt”, skriver skolledningen till Förvaltningsrätten om varför eleven stängdes av en tid.

Men ord står mot ord. Föräldrarna överklagade avstängningen eftersom de anser att det inte är befogat att stänga av en elev på grund av det som de anser bara vara ett skämtsamt yttrande. Skolan har inte heller följt reglerna om att eleven ska få kompensation för den undervisning han gick miste om under avstängningen, enligt föräldrarna.

Elevens föräldrar skriver också att skolans beskrivning av händelserna och av pojken inte stämmer. 

Enligt skolans ansvariga ska eleven ha hotat en i personalen och knuffat denne mot bröstet, han ska ha visat pistoltecknet mot huvudet på en lärare vid flera tillfällen och ha bjudit in utomstående till en klasschatt. Inbjudan ledde till att dessa personer sedan kom till skolan för att ”göra upp”.

Skolans ansvariga skriver:

”Uppskattningsvis sju personer, varav några maskerade, väntade utanför skolan på elevens klasskamrater för att slå dem. Efter ett allvarligt samtal med rektorn gick eleven med på att avstyra personerna som väntade utanför skolan”.

Hoten och elevens beteende har enligt skolans ansvariga inneburit att flera elever och deras vårdnadshavare inte har vågat göra polisanmälningar på grund av rädsla för repressalier utanför skolan.

Föräldrarna till pojken svarar att inget av det skolan skriver stämmer. Däremot har skolan enligt dem gjort flera anmälningar till socialtjänsten om pojken, men samtliga har avslagits då socialtjänsten inte finner skäl till oro. Socialtjänsten vägrade till slut att ta emot fler anmälningar från skolan, enligt föräldrarna.

Förvaltningsrätten väljer trots det att tro på skolan och skriver i domen att ”det negativa beteendemönster som eleven visat i skolan gjorde att det var nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero att stänga av eleven från undervisningen".

Det är oklart om föräldrarna kommer att överklaga domen till Kammarrätten.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!