Två redovisningsbyråer slås ihop till en

Två redovisningsbyråer blir en när tierpsföretaget Din Vinst köper lokalkonkurrenten Karin Lindroth Redovisning.

Redovisningsbyrån Din Vinst har köpt konkurrenten Karin Lindroth Redovisning AB. Den nya byrån kommer att ha fem anställda och omsätta mellan 2.5 och 3 miljoner kronor.

Redovisningsbyrån Din Vinst har köpt konkurrenten Karin Lindroth Redovisning AB. Den nya byrån kommer att ha fem anställda och omsätta mellan 2.5 och 3 miljoner kronor.

Foto: Kjell Sjöberg

Tierps kommun2019-12-04 13:00

– Förvärvet är ett sätt att bredda produktutbudet och bli ännu mera konkurrenskraftiga, säger Hanna Denize som äger och driver Din vinst redovisning AB.

Båda redovisningsbyråerna har varit verksamma i Tierps tätort under flera år. För Karin Lindroth har beslutet att sälja växt fram då hon börjat planera för att gå i pension. Hon har därför sökt en efterträdare som ka ta över och driva verksamheten vidare.

Konkret köper Hanna Denize upp Karin Lindroths verksamhet.

– Båda företagsnamnen kommer dock att finnas kvar och vi kommer att behålla de båda två kontoren i Tierp. Även all personal kommer att följa in i den nya verksamheten, förklarar Hanna Denize.

Karin Lindroth kommer att finnas kvar och under tre år fungera som kontorschef i den nya verksamheten.

Kärnan i den nya verksamheten kommer att bli redovisning, bokslutsarbeten och årsredovisningar samt revisionsuppdrag.

– Genom sammanslagningen kommer vi att bli starkare kunskapsmässigt och få en ännu större förankring och ännu flera kunder bland företag, bostadsrättsföreningar och ideella föreningar i kommunen, menar Hanna Denize.

Hanna Denize kommer även fortsättningsvis att jobba med företag och privatpersoner som är verksamma och har inkomster från flera olika länder.

– Olika skatteregler och redovisningsregler gör att det finns ett behov av den här typen av tjänster, säger Hanna Denize.

Den sammanslagna verksamheten kommer att ha en omsättning på 2,5 till 3 miljoner kronor och ha fem anställda.

Hanna Denize.
Hanna Denize.
Karta: Tierp
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!