Miljonstöd till centrumsatsning

En levande centrumkärna i Tierp är målet. Med stöd av statliga projektpengar ska den lokala företagarföreningen bidra till att det målet nås.

Camilla Werme är projektledare för "Från köping till kärna" som handlar om att ta fram ideér och visioner till en ny framtida centrumplan i Tierps kommun.

Camilla Werme är projektledare för "Från köping till kärna" som handlar om att ta fram ideér och visioner till en ny framtida centrumplan i Tierps kommun.

Foto: Frida Burell

Tierps kommun2019-09-23 17:59

– Tanken är att utveckla Tierps centrum till en attraktiv och inbjudande landsbygdskärna. Kan vi göra det så innebär det även positiva effekter för övriga delar av kommunen, säger projektledaren Camilla Werme.  

Det är den lokala företagarföreningen Näringsliv i samverkan (Nis) som leder och driver det treåriga projektet "Från köping till kärna" som handlar om att komma med idéer och visioner till en ny framtida centrumplan.

Till arbetet har man fått en knapp miljon kronor i ekonomiskt stöd från Jordbruksverket och EU:s sociala fonder. Tanken med projektet är att skapa en attraktiv mötesplats i tätorten Tierp där man vill vistas och företag av olika slag vill etablera sig. 

I arbetet deltar en referensgrupp av företagare, privatpersoner, föreningsliv och representanter från kommunen som regelbundet möts och diskuterar hur en framtida centrumplan skulle kunna se ut.

– Vi diskuterar vad som behöver göras, men även vad företagare och olika organisationer kan bidra med när det gäller centrumutvecklingen. Bland annat kommer vi att träffa olika fastighetsägare för att höra hur de ser på framtiden och vad de kan vara med och bidra med, säger Camilla Werme.

Men borde det inte vara kommunen som driver ett sådant här projekt?

– Kommunen är aktiv och delaktig i det här projektet. När det gäller kommunens eget arbete så ligger i dag ett stort fokus på att ta fram en ny översiktsplan som tar sikte på år 2050. Tanken är att det här arbetet ska samla de tankar och synpunkter som finns bland olika aktörer till en ny framtida centrumplan.

Förutom att hjälpa till att skissa på framtidsplaner så jobbar Nis med olika konkreta frågor som att skapa ett mera inbjudande centrum, få flera företag att etablera sig i centrum samt att nästa år uppmärksamma den hundraåriga födelsedagen av Tierps centralort med en mängd olika aktiviteter som gatufest, julgransplundring och cykel- och springlopp.

Nyligen kom beskedet att Ica väljer att lämna de centrala delarna av Tierp för att istället etablera sig i den nya stadsdelen Siggbo som ligger vid E4:an.

– Med de planer som finns så tror jag att Siggbo och centrum kan komplettera varandra med olika butiker. Det är bra eftersom det ökar attraktionskraften och gör att flera väljer att handla här, vilket stärker ekonomin, bidrar till flera arbetstillfällen och gör att flera väljer att bosätta sig här, menar Camilla Werme. 

Karta: Tierp
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!