Bilfritt centrum i Tierps köping

De centrala delarna av Tierps tätort kan bli bilfritt. Det är en motion från Vänsterpartiet som ligger till grund för planerna.
De centrala delarna av Tierps tätort kan bli bilfritt. Det är en motion från Vänsterpartiet som ligger till grund för planerna.

De centrala delarna av Tierps tätort kan bli bilfritt. En motion från Vänsterpartiet ligger till grund för planerna.

Tierps kommun 20 oktober 2019 13:05

För en tid sedan lämnade vänsterpartisten Agneta Andersson, som sitter i kommunfullmäktige, in en motion där hon vill att det ska bli bilfritt på Centralgatan i Tierps tätort.

Motionen har behandlats politiskt och det politiska styret (C, M, L, KD och MP) föreslår nu att man ska gå vidare med den. Vidare vill det politiska styret att man även ska göra en översyn av hela trafiksituationen i de centrala delarna av Tierps tätort.

– I denna utredning är det viktigt med en bred delaktighet från olika intressenter, som butiksägare och andra näringsidkare, besökare, skolelever, boende samt övriga berörda aktörer, säger Jenny Lundström (MP), ordförande i utskottet för samhällsbyggnad.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa