Tierp - lösningen på studentbostadsbrist?

Bristen på studentlägenheter i Uppsala kan bli Tierps kommuns räddning när man letar hyresgäster till de tomma lägenheterna i Högbergsparken.

24 januari 2019 10:18

Sedan 2016 hyr Tierps kommun de 54 enrumslägenheterna i Högbergsparken av fastighetsägaren Tierpsbyggen för cirka fyra miljoner kronor per år, vilket motsvarar en månadshyra på knappt 6 000 kronor per månad per lägenhet.

Enligt vad UNT erfar så är i dag ett femtontal lägenheter uthyrda för 4 600 kronor per månad och lägenhet till gymnasiestudenter som går på Högbergsskolan. Studenterna betalar hyra de nio månader av året som de går i skolan.

För Tierps kommun är hyresarrangemanget en förlustaffär på drygt två miljoner kronor per år. Hyresavtalet mellan kommunen och Tierpsbyggen löper på fram till år 2032.

– Den här frågan har hög prioritet för oss och vi vill hitta en lösning så snart som möjligt på detta för att bli kvitt en del av de här kostnaderna, säger Randi Graungaard, kommundirektör i Tierps kommun.

Uppdraget att hitta en lösning i frågan ligger nu på Randi Graungaard. Enligt henne tittar man nu på flera olika alternativ när det gäller lägenheterna som är mellan 25 och 33 kvadratmeter stora och innehåller kök och toalettdel.

Huvudspåret är att hyra ut lägenheterna till universitetsstudenter i Uppsala.

– Vi har kontakt med Studentbostaden i Uppsala om en blockuthyrning av lägenheter till dem, förklarar Randi Graungaard.

Hos Studentbostaden i Uppsala bekräftar man både behovet av flera lägenheter samt att man haft kontakt med Tierps kommun när det gäller Högbergsparken.

– Planerna har inte konkretiserats. Däremot har framförts önskemål om en eventuell uthyrning från Tierps kommun, säger Joakim Palestro, fastighetschef på Studentbostaden i Uppsala.

Hyran på lägenheterna kommer även fortsättningsvis att ligga på runt 4 600 kronor i månaden. Enligt Randi Graungaard kan det vara så att månadskort på tåget mellan Uppsala och Tierp kommer att ingå i hyran.

Men även om samtliga lägenheter hyrs ut i framtiden så kommer det att bli en förlustaffär för Tierps kommun.

– Så är det. I husen ingår vissa gemensamma utrymmen som vi inte kan ta betalt för av hyresgästerna. Men då vi har brist på möteslokaler i kommunen så tittar vi på möjligheten att använda dem som det istället, säger Randi Graungaard.

Om det inte går att hitta en hyresöverenskommelse med Studentbostaden i Uppsala är ett annat alternativ att hyra ut lägenheter till de som står i Tierpsbyggens bostadskö. Den kön uppgår i dag till 9 000 personer.

Högbergsparken

Den ursprungliga planen när det gäller Högbergsparken var att det skulle bli lägenheter för nyanlända flyktingar.

När antalet nyanlända till Sverige sjönk rejält under 2015 ändrade kommunen sina planer och bestämde att det skulle bli ett elevhem i stället.

Totalt finns 54 enrumslägenheter som var och en är cirka 30 kvadratmeter stora i Högbergsparken.

Källor: Tierpsbyggen, Tierps kommun

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Kjell Sjöberg

Ämnen du kan följa