Tierp har dyrast skolmat – Uppsala billigast

Tierp har dyrast grundskolemat i hela landet. Det visar färsk statistik från Skolverket. Uppsalas skolmat är mer än hälften så dyr. Men siffrorna kritiseras.

5 oktober 2018 08:54

När Skolverket presenterar sin statistik över hur mycket maten i grundskolan kostar i landets 290 kommuner syns stora skillnader. Tierp är dyrast i landet med 11 500 kronor per elev 2017. Det är 7 500 kronor dyrare än i den billigaste kommunen, Laxå.

– En hög kostnad är inte lika med hög kvalitet. Det kan vara det, men det kan också vara precis tvärtom, säger Anna-Karin Quetel, projektledare på Livsmedelsverkets nationella kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg, till nyhetsbyrån Siren.

Maria Leopardi, kostchef i Tierps kommun, tror att Tierps höga kostnad har att göra med en bristande samordning.

– Innan kostenheten bildades 2017 svarade varje del av kommunen själv för kostfrågan. Då skedde ingen samordning av verksamheten. Det gjorde att kostnaderna kunde springa iväg utan att någon hade koll. Nu har vi en helhetbild av läget, säger hon.

Enligt Anna-Karin Quetel är livsmedelsinköp ungefär en tredjedel av den totala måltidskostnaden. Om en kommun väljer dyrare råvaror eller har mer ekologiskt i matlagningen kan kostnaden stiga.Samtidigt kan utbildade kockar, som lagar mat från grunden, få maten att bli billigare.

I statistiken ingår kostnader för skolmåltids- och kaféverksamhet i kommunerna. Där ingår kostnader för personal, livsmedel, transporter, administrativa kostnader och intäkter från till exempel försäljning till fristående skolor. Lokalkostnader ska inte ingå i statistiken, men det kan göra det om en kommun använder sig av entreprenad.

– Det ser väldigt olika ut bland kommunerna om man har lagt ut måltiderna på entreprenad, eller har mottagningskök och levererar eller har tillagning på plats, säger Anna-Karin Quetel.

Medelkostnaden i den kommunala grundskolan under 2017 låg på 6 300 kronor per elev. Det är betydligt högre än i Uppsala, som är billigast i länet, som lägger 4 600 kronor för maten per elev i grundskolan.

– Uppsala kommun har under flera år arbetat aktivt med att optimera måltidsorganisationen för att kunna vara med flexibel och välrustad för förändringar. Det är ett långsiktig arbete som ligger bakom detta, säger Anders Sundin, måltidschef på Uppsala kommun.

Han tror inte att en lägre kostnad automatiskt innebär att skolmaten har sämre kvalitet.

– Vi har vunnit många priser förra året och i år. Förra året vann vi Skolmatsgastro och vi har vi har vunnit White guide juniors "Årets skolmatsrestaurang". Det tyder på att vi har väldigt bra mat även om vi har en lägre summa.

Eftersom att det är lite oklart hur alla kommuner rapporterat in är det svårt att direkt jämföra kommunerna.

– Man får undersöka vad man jämför också. Jag kan inte svara på vad de andra kommunerna har tagit med i siffrorna, säger Anders Sundin.

Även Maria Leopardi tror att det finns anledning att ifrågasätta Skolverkets sammanställning.

– När det gäller Skolverkets sammanställning så ger den en missvisande bild då de drygt 11 000 kronor som det står att maten i Tierp kostar även innehåller annat än den rena kostnaden för matinköp. Där ingår även kostnader för transport, lager och lokaler.

<p>Så mycket kostar maten i grundskolan</p>

Skolverket har tagit fram siffror för hur mycket grundskolematen kostar i landets kommuner per elev och år. Siffrorna är hämtade från 2017.

Så mycket kostar grundskolematen i länets kommuner:

Enköping: 4 900 kronor

Heby: 8 800 kronor

Håbo: 5 500 kronor

Knivsta: 6 200 kronor

Tierp: 11 500 kronor

Uppsala 4 600 kronor

Älvkarleby: 5 700 kronor

Östhammar: 5 900 kronor

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Tobias Ahlén Kjell Sjöberg

Ämnen du kan följa