Tämnarån ska bli fri från läkemedel

I dag släpps cirka 10 kilo läkemedel årligen ut i Tämnarån i Tierp. Med tio miljoner kronor från Naturvårdsverket bygger nu det kommunala bolaget Temab en anläggning som ska rensa avloppsvattnetfrån läkemedelsrester.

25 april 2019 18:00

– Tanken är att byggarbetena ska starta om ett par veckor då vi börjar gjuta den betongplatta där anläggningen ska stå, säger Tomas Ulväng, vd för Tierp Energi och Miljö AB (Temab).

Arbetet med den nya ozonreningsanläggningen pågår både hos Temab men även företaget Ozonetech som bygger den anläggning som ska rena vattnet i avloppsreningsverket i Tierps köping.

– Till hösten kommer anläggningen att driftsättas och under 2020 är planen att den ska vara i full drift, förklarar John Lindam, affärsområdeschef på Ozonetech.

Redan i dag renar Temab sitt avloppsvatten för att ta bort läkemedelsrester. Med den nya anläggningen ska vattnetrenas ytterligare med hjälp av ozontekniken som på kemisk väg bryter ned aktiva läkemedel.

Tanken är att anläggningen ska bidra till att ytterligare minska utsläppen av läkemedelsrester och andra miljögifter i Tämnarån.

Anläggningen kommer att byggas i anslutning till vattenutsläppet vid avloppsreningsverket i Tierps köping. Den blir en av de första i landet. Sedan tidigare finns en liknande anläggning i Linköping.

– Jag tror man törs säga att det här är nog världens mest nordliga reningsverk som har läkemedelsrening, säger John Lindam.

Både Temab och Ozonetechs målsättning med den nya reningsanläggningen är att 80 till 100 procent av alla läkemedelsrester ska försvinna ur vattnet med hjälp av reningen.

En pilotstudie har gjorts när det gäller förekomsten av läkemedelsrester i vattnet i avloppsreningsverket.

– I samband med den bredspektrumanalys som gjordes letade vi efter 131 olika läkemedel. Resultatet av den analysen visade att det fanns 31 aktiva läkemedel, men det kan finnas flera som vi inte testade efter då, förklarar John Lindam.

Från Temabs sida finns det flera skäl till att göra investeringen som är beräknad att kosta 11,6 miljoner kronor. Från Naturvårdsverket får Temab 90 procenteller drygt 10,4 miljoner kronor i bidrag till anläggningen. Sedan tillkommer även 3 miljoner i byggkostnader för Temab.

– Vår bedömning är att det i framtiden kommer det att bli krav från staten på läkemedelsrening. Så när den här finansieringsmöjligheten fanns nu så utnyttjade vi möjligheten, säger Jörgen Johnsen, VA-chef på Temab.

Han förklarar vidare att företaget även har ett hållbarhetsperspektiv i sitt arbete samt att utsläpp kan han inverkan på fisk samt annat naturliv i Tämnarån.

Pengar till läkemedelsrening

Under 2019 delas totalt 85 miljoner kronor ut i regeringens satsning på avloppsreningsverk för att minska utsläpp av läkemedelsrester och andra miljögifter.

Följande har fått investeringsbidrag till reningsverk; Simrishamns kommun (19 miljoner kronor), Lidköping kommun (13,5), Kristianstad kommun (11), Temab (10,4), Östra Göinge kommun (9,4)., Nordvästra Skånes vatten och avlopp (6).

Till tio andra kommuner har totalt 15 miljoner kronor betalats ut för förstudier av reningsverk.

Källa: Naturvårdsverket

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Kjell Sjöberg