Stora byggplaner i Älvkarleby

I ett skogsområde i Skutskär planerar Älvkarleby kommun för det nya bostadsområdet Liljebacken där det ska kunna byggas 280 bostäder.

24 januari 2018 15:13

– Planeringen är i full gång, säger Maj-Britt Lundberg, mark- och exploateringsingenjör i Älvkarleby kommun.

Det första steget när det gäller exploateringen är att under våren bredda det befintliga vägnät som ansluter till området från Kopphusvägen.

– När vi är klara med breddningen av Kopphusvägen kommer vi att börja bygga cykel- och gångvägarna inne i Liljebacksområdet, berättar Maj-Britt Lundberg.

I den detaljplan som Älvkarleby kommun tagit fram för Liljebacken framgår att det kommer att finnas 32 tomter för friliggande villor i området samt tre större fastigheter där det ska byggas flerfamiljshus, radhus, kedjehus eller parhus.

Johannes Sirtola är fysisk planerare i kommunen och den som tagit fram detaljplanen för området.

– Detaljplanen för området är flexibel och kan styras efter de bostadsbehov som finns, förklarar Johannes Sirtola.

I de beräkningar som kommunen gjort så har man kommit fram till att det är möjligt att bygga cirka 280 nya bostäder (32 villor och 250 lägenheter) i området som ligger vattennära i de östra delarna av orten.

Enligt Maj-Britt Lundberg så kommer kommunen själv att svara för försäljningen av de 32 villatomterna.

– När det gäller de tre större fastigheterna i området så har vi gått ut till byggbolag och berättat om dem och vi märker att det finns ett intresse. Vi räknar med att en försäljning av de här områdena kan göra inom åtta månader, säger Maj-Britt Lundberg.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Kjell Sjöberg

Ämnen du kan följa