Det är andra gången på kort tid som det blåser kring SD i Tierp. Förra året tvingades Christer Landén, ersättare för SD i Tierps kommunstyrelse och kommunfullmäktige, att avgå efter att hans inlägg på Facebook om bland annat muslimer och romer avslöjats.

Håkan Press kommentar kommer i ett inlägg med ett klipp från en händelse i våras då ett tv-team från australiska "60 minutes" angreps av ungdomar i Rinkeby i Stockholm. I sin kommentar beskriver Håkan Press muslimer som "ohyra" som man ska "bekämpa", med en hänvisning till Anticimex.

När UNT tar kontakt med Håkan Press på tisdagen förnekar han inte att han skrivit kommentaren.

– Jag vet vad du pratar om, det stämmer, säger han.

Vad menar du med det du skrev?

– Vad jag menar med det? Ja, det är bara en kommentar som jag tar upp. Det är inte mer med det.

Kan du hålla med om att det kan uppfattas som grovt när man uttrycker sig på det viset?

– Det är möjligt, men jag vill inte kommentera det där. Det får folk tycka vad de vill om, jag skrev den där kommentaren bara.

Det är ju människor vi pratar om, är det här ett lämpligt sätt att prata om människor?

– Ingen kommentar.

Du pratar ju om att döda människor, åtminstone är det så jag läser det. Vill du det?

– Döda folk är det sista jag vill. Men som jag sade: jag har uttryckt mig på det viset, men i övrigt har jag ingenting att säga.

Håkan Press säger att han sedan i juli inte längre sitter som ledamot i kommunföreningens styrelse, men han är fortfarande medlem i partiet.

Simon Alm, gruppledare för SD i Uppsala, men också vice distriktsordförande för SD Uppland, bekräftar att Håkan Press meddelat att han inte längre vill sitta kvar i styrelsen i Tierps kommunförening. Rent tekniskt har Håkan Press fortfarande kvar sin post till årsmötet 2017, men han har enligt uppgift inte deltagit i några styrelsemöten efter sommaren.

När Simon Alm får ta del av Facebookkommentaren håller han med om att den är grov.

– Det kan man inte komma ifrån. Utifrån de ord han själv väljer är det inte i linje varken med SD:s kommunikationsplan eller det språk vi förväntar oss att man ska använda. Det är olämpligt, helt enkelt.

På frågan om Håkan Press riskerar att uteslutas ur partiet för uttalandet, säger Simon Alm att det i slutänden är en fråga för medlemsutskottet och partistyrelsen – om distriktet väljer att lyfta frågan till central nivå.

Det här uttalandet är ju så pass grovt, vilket försvar skulle kunna göra att ni inte för upp det på central nivå?

– Det är det jag ska prata med Håkan om, så får vi se vad han säger. Vi måste prata med varandra om i vilket sken jag ska se uttalandet. Utifrån den dialogen får vi på distriktsstyrelsenivå göra en bedömning om vi tycker att det har varit av karaktären att en tillsägelse är tillfredsställande eller om vi tycker att det är något medlemsutskottet borde titta närmare på för att göra en egen bedömning.

– Det är så processen ser ut, säger Simon Alm.