Den moderata skolpolitikern Åsa Sikberg är kritisk till maktpartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiets besked att skolan i Hållnäs kan komma att stänga redan till hösten.

– Det här har ju varit känt under en längre tid hos de som styr kommunen och hos tjänstemännen, men först nu får vi övriga kännedom om detta. Det känns som i elfte timmen. Det är dessutom extra tråkigt då det handlar om en skola med bra resultat på de nationella proven och en uppskattad verksamhet i form av naturskolan, säger Åsa Sikberg.

Moderatpolitikern säger att hon fått känslan att de styrande redan bestämt sig för att stänga skolan till hösten och flytta verksamheten till Skärplinge.

Artikelbild

| Skolpolitiker. Åsa Sikberg (M).

– Vi vill ha en levande landsbygd och med en attraktiv skola som är profilerad mot exempelvis naturfrågor har vi alla möjligheter att behålla elevunderlaget, menar hon.

För att elevunderlaget ska kunna bli större behöver flera kunna bosätta sig på halvön. Här föreslår partiet att nya skärgårds- och naturnära bostäder byggs för barnfamiljer i Fagerviken.

– Det finns en detaljplan som medger villabebebyggelse i Fagerviken. Däremot finns inga planer på några flerfamiljshus eller liknande av kommunen där, säger Bengt-Olov Eriksson, socialdemokratiskt kommunalråd.

Partiet menar också att det finns alternativ till en kommunal skolverksamhet. I stället för nedläggning vill Moderaterna att verksamheten ska konkurrensutsättas och en privat aktör ska få möjlighet att ta över och driva en sekulär skolverksamhet från förskoleverksamhet till klass sex på Hållnäs skola.