Saneringsfråga går vidare till domstol

Karlholm utveckling KB och Karlholm strand AB överklagar länsstyrelsens beslut om vite på 32 miljoner kronor för­misskött sanering och hantering av avfall vid Karlholms strand.

17 januari 2019 20:42

Grunden till beslutet handlar både om saneringsarbeten som gjorts och sådana som ska göras på det gamla industriområdet där företaget Karlit tidigare hade sin tillverkning av board- och spånskivor.

Enligt länsstyrelsen ska företagen sedan 2014 ha genomfört flera muddringar vid Karlholms strand utan att ha tagit om saneringsavfallet på ett korrekt sätt.

Av beslutet framgår att de båda företagen kan få betala drygt 32 miljoner kronor i vitesbelopp, fiskeavgift och ekonomisk säkerhet för saneringsarbetena och efterbehandlingen om man inte följer länsstyrelsens krav.

För UNT har Lennart Nordvarg, chef för miljöavdelningen på länsstyrelsen i Uppsala, förklarat hur man kommit fram till beloppet.

– Det här är den summa som vi har bedömt att det kostar att återställa området efter alla muddringar och deponier av muddermassor och byggavfall.

Nu har företagen beslutat sig för att överklaga besluten till mark- och miljödomstolen. Från företagens sida ifrågasätter man bland annat beslutsgången, vitesbeloppets storlek samt nivån på den ekonomiska säkerheten.

Det är bygg- och fastighetsbolaget Koggbron, med säte i Helsingborg, som äger både Karlholm Utveckling och Karlholm Strand. Koggbron äger en majoritet av marken på det gamla industriområdet.

Visionen när det gäller området är att det ska omformas till ett bostads- och hamnområde där det är tänkt att ett tusental nya bostäder ska byggas.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Kjell Sjöberg

Ämnen du kan följa