Sanering klar - nu väntar husbyggen

Saneringen av industriavfall är klar och nu kan ägarna till det gamla Karlitområdet ta nästa steg för att bygga ett tusental bostäder vid Karlholms strand.

9 februari 2018 08:00

– Nu är vi i mål när det gäller saneringsarbetet av den mark där vi får bygga bostäder. Nästa steg blir att vi nu går vidare med bostadsbyggandet, säger Anders Högberg som företräder företaget Karlholm Utveckling KB som genomfört saneringen.

Den 1 februari kom beslutet från Länsstyrelsen i Uppsala län att den inte ställer några ytterligare krav på efterbehandlingsåtgärder av den aktuella marken som varit förorenad av bland annat metaller, kvicksilver och dioxiner. Markområdet är av Tierps kommun planerat för bland annat bostäder. Tanken är att det är här som framtidens Karlholms strand med upp till ett tusental bostäder ska växa fram.

– I det område som beslutet avser är det nu möjligt för de som driver projektet i Karlholm att påbörja en exploatering. Däremot finns det andra delar av området där det krävs ytterligare sanering, säger Lars Andersson som är miljöskyddshandläggare vid länsstyrelsen.

Högberg säger att han är medveten om att det krävs ytterligare marksanering i området.

– Den mark som det avser får vi inte bygga några bostäder på, säger Högberg.

Enligt Högberg kommer nu flera projekt att påbörjas i Karlholms strand.

I januari 2018 fick Karlholm Utveckling klartecken från mark- och miljödomstolen att ta bort schaktmassor och genomföra en sanering av en tre kilometer lång vattensträcka i Lövstabukten för att ta bort bottensediment som förorenats av industriavfall. Tanken är att saneringen ­ska göras för att båthamnar ska kunna anläggas i området.

Parallellt med vattenarbetet kommer mark- och byggarbetena att påbörjas i området, enligt Högberg.

I dag finns ett förtiotal färdigbyggda mindre industri- och båtlokaler på området som kommer att börja säljas under våren.

När tjälen gått ur marken kommer även arbetet att påbörjas med att anlägga och skapa en infrastruktur i de 150 000 kvadratmeter gatu- och parkområden som benämns som allmän mark i området. När väg- och parkarbetena är klara kommer kommunen att köpa den marken för 28 miljoner kronor.

Anders Högberg förklarar också att huvudägaren Koggbron och flera andra intressenter har planer på att börja bygga visningshus i området i vår.

– I och med att saneringen är klar går vi in i ett nytt läge i projektet där vi kommer att träffa svenska, italienska och slovenska företag som är intresserade av att etablera sig och bygga bostäder i Karlholms strand. Redan nästa vecka träffar vi dem första, säger Anders Högberg.

.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Kjell Sjöberg