S säger nej till skattehöjningar

Ingen skattehöjning, men däremot ekonomiska satsningar och effektiviseringar på olika områden ingår i Socialdemokraternas budgetförslag i Tierps kommun. Oppositionsrådet Viktoria Söderling är medveten om att 2019 blir ett tufft år.

1 december 2018 10:00

– Vi har ett speciellt parlamentariskt läge med ett minoritetsstyre i kommunen. Det gör vår roll som största oppositionsparti lite speciell, menar Viktoria Söderling.

Hon förklarar att många av de budgetar som den politiska oppositionen lagt under åren varit rejält sockrade med massor av dyra ekonomiska löften.

– Vår budget är inte en sådan. Den är realistisk och går att styra kommunen på, säger hon.

Till skillnad från den nya politiska ledningen - C, M, L, KD och MP så ingår ingen skattehöjning i S förslag.

– Vi är medvetna om att det kommer att bli ett tufft år, men vi tror att den politiska ledningen räknat fel när det gäller skatteintäkterna och att överskottet i kommunens bokslut blir högre än några hundratusen som de säger, säger Viktoria Söderling.

Utgångspunkten i arbetet har varit den budget som partiet lade tidigare i år när man tillsammans med Miljöpartiet styrde kommunen. I det reviderade budgetförslaget finns ekonomiska satsningar på förskoleverksamheten i kommunen.

– Förskoleverksamheten växer med ytterligare barn. Det gör att det finns behov av ytterligare resurser, säger Viktoria Söderling.

När det gäller grundskolan och gymnasieskolan så följer S de budgetförslag som man tog fram tidigare i år.

– Med den verksamhet gymnasieskolan har i dag så har den en ekonomi i balans. Det är samma sak med grundskolan, men för både grundskolan och gymnasieskolan vill vi att effektiviseringsarbetet fortsätter så att man jobbar ännu smartare i skolan och fortsätter att skära på lärarnas administrativa bördor. Vi tror även att den lokalutredning som gjorts kommer att vi visa att vi kan spara pengar, menar Viktoria Söderling.

Till skillnad från den politiska kvintetten så vill S behålla crossprofilen på Högbergsskolan.

– Den är ingen minusaffär. Den genererar snarare sju miljoner kronor till kommunen. Lägger man ned den så tappar vi kanske trettio elever. Det är ett helt studieprogram som försvinner, vilket är negativt för skolan, menar Viktoria Söderling.

När det gäller konstisen i Söderfors så är det viktigt ur ett barnperspektiv att den blir kvar, menar hon.

– I Söderfors finns en stor bandyskola som många deltar i och som nu är hotad. De 1,6 miljoner kronor som detta kostar finns inom vår budgetram.

Det finns också en samsyn mellan S och den politiska kvintetten när det gäller ekonomin. Det rör bland annat att de behövs besparingar på två miljoner kronor för att minska matsvinnet liksom effektiviseringar av användningen av kommunens bilar.

S budgetförslag

I S budgetförslag för 2019 ingår ingen skattehöjning. kommunalskatten ska ligga kvar på 20,99 kronor.

I budgetförslaget ingår ekonomiska satsningar på förskolan samt att olika effektiviseringsarbeten som ska förbättra det ekonomiska utfallet inom flera områden.

I budgeten finns också skrivningar om att samarbetet mellan kommun och region ska intensifieras när det gäller användningen av närvårdsplatser inom äldreomsorgen.

Källa: S i Tierp, Tierps kommun

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Kjell Sjöberg

Ämnen du kan följa