Regeringen ändrar länsstyrelsens beslut

Regeringen kör över länsstyrelsen i Uppsala län och säger nej till ett utökat strandskydd på flera ställen i Tierp och Östhammars kommuner.

2 november 2017 12:00

Det var i december 2014 som länsstyrelsen beslutade om ett utökat strandskydd från 100 meter till 300 meter på flera olika platser i hela Uppsala län.

Det huvudsakliga syftet med länsstyrelsens beslut var att långsiktigt trygga den allemansrättliga tillgången till olika strandområden. Vidare skrev länsstyrelsen att beslutet också var ett sätt att trygga livsvillkoren för djur- och växtliv i olika områden.

Länsstyrelsens beslut överklagades av Bergviks Skog AB som äger stora skogsområden i både Tierp och Östhammars kommuner. I sitt överklagande till regeringen skrev skogsföretaget att länsstyrelsens beslut var svepande och generellt och inte pekade ut vilka faktiska behov som låg bakom utvidgningen av strandskyddet. Vidare menade Bergviks Skog att deras verksamhet redan i dag regleras av skogsvårdslagens föreskrifter. Med ett utökat strandskydd skulle deras verksamhet komma att regleras av dubbla regelverk.

När det gäller Östhammars kommun så har även kommunen liksom tre privata fastighetsägare överklagat länsstyrelsens beslut.

Efter att ha granskat länsstyrelsens beslut har regeringen nu valt att gå på Bergviks Skogs linje när det gäller skogsområden vid Hästbäcken, Långviken och Ekbacken som ligger på Dalälvens södra sida mellan Söderfors och kraftverket Untran och inte utöka strandskyddet.

När det gäller Gräsö har regeringen valt att ändra länsstyrelsens beslut och inte utöka strandskyddet vid ett par markområden i Sisselsäng och Djursten/Saltören.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Kjell Sjöberg

Ämnen du kan följa