– Vi ser allvarligt på detta och kommer nu att analysera de olika uppgifterna i Lärarförbundet rankning och sedan ta fram handlingsplaner på olika områden, säger Randi Graungaard, kommundirektör i Tierps kommun.

Jämfört med föregående år så har Tierps kommun tappat tio placeringar och ligger nu näst sist av landets 290 kommuner på skolrankningen.

Efter att rankningen hade presenterats på torsdagsmorgonen hade Randi Graungaard ett akutmöte med den högsta ledningen för skolan där placeringen diskuterades.

Artikelbild

| Randi Graungaard, kommundirektör i Tierps kommun.

Vad sades på mötet?

– Det var en ganska övergripande diskussion där vi bland annat diskuterade lärartätheten och ytterligare behov av förskolepersonal för att kunna ta hand om det ökade antalet barn i förskolan, förklarar Randi Graungaard.

Parallellt med att rankningen ska analyseras så genomförs nu en översyn av ekonomin i Tierp inför den kommunbudget för 2019 som ska antas i december. Syftet med översynen, som politikerna i kommunstyrelsen beslutat om, är bland annat att ytterligare pengar ska tillföras skolverksamheten.

– Verksamhetscheferna inom kommunen håller nu på att ta fram budgetförslag för de olika anpassningar som måste göras för att stärka upp de verksamheter där det finns behov, säger Randi Graungaard.

I år är sjuttonde gången som Lärarförbundet presenterar sin skolrankning. Tittar man på Tierps rankning så varierar resultaten rejält mellan olika områden. I de flesta fall är rankningpoängen sämre i år jämfört med förra året. Undantaget är gymnasieskolan där rankningpoängen blivit bättre på ett område i år jämfört med 2017.

– Tittar man hur många elever som går ut Högbergsskolans gymnasieutbildningar inom tre år så har vi en högre rankning i år jämfört med förra året, säger Jonas Albonius, rektor på Högbergsskolan.

Jonas Albonius konstaterar också att man tappat när det gäller antalet elever som går ut skolan med högskolebehörighet.

– En orsak till detta är att vi har elever som går förberedande utbildningar som inte ger högskolebehörighet. Som helhet är min bedömning att plats 289 av 290 kommuner inte motsvarar den bild som jag har av gymnasieskolan, men självklart har vi saker att arbeta med och fortsätta att utveckla, säger Jonas Albonius.