Oklar crossframtid i Tierp

Crossprofilen på Högbergsskolan har varit en minusaffär för skolverksamheten i Tierps kommun, det menar den politiska kvintetten som nu styr i kommunen. Nu görs en översyn av alla kostnader i kommunen för att se vad man kan spara in på till 2019.

24 november 2018 06:00

– Det här läsåret har crossprofilen kostat drygt fem miljoner kronor, pengar som inte funnits i någon budget, menar Åsa Sikberg (M), ordförande i utskottet för arbete och omsorg.

Efter att den politiska kvintetten - C, M, L, KD och MP tog över den politiska makten efter valet påbörjade man en översyn av kommunens ekonomi. Prognosen i dag är att blir ett minusresulat på 33 miljoner kronor för 2018. Det är 53 miljoner sämre än det plusresultat på 20 miljoner som den tidigare politiska ledningen - S och MP räknat med.

– Det pågår nu ett arbete där vi ser över den budget för 2019 som den tidigare politiska ledningen lagt. I december ska det tas ställning till en ny budget i kommunfullmäktige, säger Lotta Carlberg (C), ordförande i utskottet för barn och unga som ansvarar för skolfrågorna i kommunen.

När det gäller crossprofilen på Högbergsskolan så har den under året varit föremål för en hel del kritik från bland annat C och M som menat att utbildningens kostnader varit högre än intäkterna. De har också hävdat att kostnaderna för crossprofilen skulle kunna få betalas av andra utbildningsprogram.

– Det har inte funnits någon ordentlig ekonomisk redovisning, budget eller pengar avsatta för crossprofilen. De kostnader som man haft för crossprofilen har dessutom lagts ut och fått betalas av övriga delar av skolverksamheten, menar Åsa Sikberg.

Enligt Åsa Sikberg så har kostnaderna för bland annat lärarlöner, lokalhyra för motorcyklar och träningsläger i Spanien varit drygt tre miljoner kronor medan nettokostnaden för elevhemmet, där crosselever från andra kommuner bott, varit dryga två miljoner kronor.

– Man kan fråga sig varför ingen ordentlig kalkyl för kostnader och intäkter gjordes av den dåvarande politiska ledningen innan man beslutade sig för att satsa på crossprofilen, undrar Åsa Sikberg.

Vad den nya kommunbudgeten kommer att innebära för crossprofilen på Högbergsskolan är oklart.

– Att det kommer att bli en satsning på skola och utbildning vet vi, men jag kan inte kommentera vad det innebär för crossprofilen, säger Lotta Carlberg.

När det gäller den halvfärdiga crosshall som Tierps kommun köpte i somras för sex miljoner kronor så kommer inget arbete att göras på den förrän crossprofilens framtid är utredd.

Crossprofilen

Crossprofilen är ett av sex specialidrottsval som finns på gymnasieutbildningen på Högbergsskolan.

På crossprofilen går de elever som vill kunna kombinera motocross eller enduro med gymnasiestudier.

Träningen sker på skoltid två dagar i veckan och bedrivs i dag på SMK Tierps utomhusbana. Planen har varit att eleverna i framtiden ska kunna träna i crosshallen i Siggbo i Tierps köping.

Källa: Tierps kommun och Högbergsskolan

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Kjell Sjöberg

Ämnen du kan följa