Ökad lönsamhet bland småföretag

En enkätundersökning som gjorts av företaget Kontigo säger att lönsamheten ökat hos många av de småföretag som deltar i det projekt som Affärskompetens Nu driver i fyra uppländska kommuner.

1 mars 2018 18:00

– Cirka 80 procent av de 100 företag som ingått i enkätundersökningen säger att de under det senaste året delvis eller helt ökat sin omsättning tack vare att de deltagit i vår verksamhet, förklarar Mia Ulin, kommunikationsansvarig för Affärskompetens Nu.

Undersökningen, som enligt Ulin är statistiskt säkerställd, har genomförts av Kontigo, ett företag som arbetar med analys, utvärdering och strategiskt stöd till företag och organisationer inom en rad olika verksamhetsområden.

– Resultatet är otroligt glädjande då många småföretag har svårt att hålla näsan ovanför vattenytan och få lönsamhet i sin verksamhet, menar Mia Ulin.

Mia Ulin berättar att drygt 300 företag finns med och deltar på olika utbildningar samt får hjälp och stöd när det gäller affärsutveckling av Affärskompetens Nu.

När UNT besöker Affärskompetens Nu så har en kurs i Excel precis avslutats där de båda företagarna Borit Karlsson, Vendel, och Mohamed Hujjatulla, Tierp, deltagit.

– Det som jag uppskattar är att man kan välja lite själv när det gäller vilka utbildningar man vill gå samt få råd om hur man ska utveckla sin verksamhet. I dag jobbar jag med städverksamhet men har planer på att utveckla verksamheten med andra delar. I arbetet har jag fått en hel del råd och hjälp här, säger Borit Karlsson.

Mohamed Hujjatulla har ett företag som driver taxi- och städverksamhet.

– För att kunna bli effektivare i min verksamhet går jag utbildningar för att lära mig att använda digitala verktyg på ett bättre sätt, förklarar Mohamed Hujjatulla.

Projektet ägs av de fyra kommunerna Tierp, Älvkarleby, Östhammar och Heby samt företagarföreningar i kommunerna och finansieras med pengar från Europeiska Socialfonden. Syftet med verksamheten är att få ensamföretag och företag med upp till 20 anställda att växa och utvecklas och få en bättre ekonomisk tillväxt i sin verksamhet.

Projektet kommer att pågå till juni 2019.

– Vi har en förhoppning att den här verksamheten därefter ska kunna permanentas i någon form och kanske kunna växa och innefatta ytterligare företag och kommuner, säger Mia Ulin.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Kjell Sjöberg

Ämnen du kan följa