Ny miljötvist om muddring vid Karlholm strand

Enligt Länsstyrelsen har stora mängder föroreningar spridits i samband med muddring vid Karlhoms strand. Händelsen utreds som miljöbrott – men fastighetsägaren Anders Högberg nekar.

21 augusti 2019 20:00

I början av augusti var Länsstyrelsen på plats vid Karlholms strand och konstaterade ett mudderverk i vattnet. Det är i området där det planeras en småbåtshamn och 128 bostäder med strandtomt. Enligt Länsstyrelsen är det Anders Högberg, fastighetsägare i det stora projektet, som beställt muddringen.

Länsstyrelsen menar att muddring har pågått utan några försiktighetsmått. Enligt deras uppgifter ska minst cirka 600-700 kubikmeter muddrats. Myndigheten menar att muddringen gjort att stora mängder föroreningar som finns i bottensedimentet har frigjorts och spridits i vattnet.

– Det har skett en påtaglig spridning av artiklar därifrån ut i omgivande vatten. Det handlar bland annat om dioxin som är ett påtagligt giftigt ämne och som finns i bottensatsen, säger Torbjörn Johansson, miljöskyddshandläggare på Länsstyrelsen i Uppsala.

Han fortsätter:

– Dioxin är ett av skälen till den stora begränsning som vi ser av bland annat strömming i Östersjön. Att det finns dioxin i bottensatsen känner Anders Högberg som driver bolaget som äger fastigheten till eftersom de har skrivit det i sin tillståndsansökan. Det är både föroreningarna samt att vattnet grumlar sig som kan leda till giftig spridning.

Anders Högberg nekar till att det förekommit muddring.

– Vi har inte muddrat men däremot har vi ett stort muddringsverk i hamnen. Vi håller på att laga en kaj i hamnen. Enligt miljöbalken får man gräva, laga och anlägga bryggor utan att överhuvudtaget ha något tillstånd, så länge det inte skadar allmänna eller enskilda intressen.

Enligt Länsstyrelsen har det skadat genom att stora mängder föroreningar, bland annat dioxin, har spridits. Vad säger du om det?

– Det finns inte stora mängder dioxin, det är ren morän och lera som ligger däröver. Det vi har skrivit är det finns dioxin som ligger under gränsvärderna för farligt avfall. Vi och Länsstyrelsen tolkar lagen olika. Vi anser att vi har gjort rätt och Länsstyrelsen anser att vi har gjort fel.

Händelsen utreds nu som miljöbrott. En anmälan om otillåten miljöverksamhet har upprättats av polisen.

– Vi kommer att hålla ett antal förhör. Dels med berörd personal på Karlholm och dels med de som körde mudderverket. Därefter kommer vi hålla förhör med personal på Länsstyrelsen och med Anders Högberg som är ansvarig för projektet. Sedan är det upp till åklagare att ta beslut om vad det kommer att rendera i, säger Michael Malmberg, miljöutredare vid polisens miljögrupp.

Länsstyrelsen har även skickat ett beslutsförbud mot muddring till Anders Högberg och muddringsföretaget. Om de trots förbudet fortsätter att muddra får de ett vite på 200 000 kronor vardera.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Elin Igelström Nordahl