Nu ska kvinnovåldet kartläggas

I dag är det oklart hur utbrett våldet mot kvinnor är i Tierps kommun. Nu ska fyra olika myndigheter och Nationellt centrum för kvinnofrid samverka och undersöka detta.

9 november 2018 15:30

– Det finns nationella undersökningar som visar att 14 procent av alla kvinnor någon gång blivit utsatta för fysiskt våld, eller hot om våld, av en tidigare eller aktuell partner, förklarar Åsa Witkowski, chef för patientverksamheten vid Akademiska sjukhuset på Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet.

I veckan träffades Tierps kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Uppsala och företaget Wemind (ansvarar för vuxenpsykiatrin i norra Uppland) och NCK för att samtala hur man ska samverka och kartlägga kvinnovåld och våld i nära relationer i Tierps kommun.

I dag saknas siffror på detta i kommunen.

– Tidigare var det tabubelagt att ta upp de här frågorna i samtal med klienter. I samband med Metoo-rörelsen förra året förändrades detta totalt, förklarar Maria Stenlund, samordnare på socialförvaltningen i Tierps kommun.

Nu ska kartläggningsarbetet dra i gång liksom ett samverkansprojekt där handlingsplaner ska tas fram för hur man ska arbeta när man möter kvinnor som blivit utsatta för våld.

– Det handlar om att vi ska lära oss vilka frågor man ska ställa, vilka åtgärder man kan vidta och vilka man ska kontakta på de andra myndigheterna om man möter den här typen av problem, förklarar Malin Ek som jobbar med habiliteringsfrågor på Region Uppsala.

Lisa Hillgren som arbetar på Arbetsförmedlingen i Tierp menar att det är viktigt med mera kunskap på området.

– Vi möter utsatta kvinnor. Nu har vi fått vägledning och kunskap vilka frågor man bör ställa för att kunna identifiera den här typen av problem. Det kommer att göra att vi kan hjälpa ännu flera i framtiden, menar Lisa Hillgren.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Kjell Sjöberg

Ämnen du kan följa