Naturskyddsföreningen säger nej till muddring

Naturskyddsföreningen vill inte ha någon muddring i vattnet vid den gamla Karlitfabriken i Karlholm. Tierps kommun säger däremot ja till en muddring.

30 november 2017 15:37

Under torsdagen fortsatte mark- och miljödomstolens förhandlingar i Karlholms folkets hus om företaget Karlholms Utveckling AB tillståndsansökan att få ta hand om schaktmassor och ta bort förorenat bottensediment från en strandnära vattensträcka och i hamnbassängen i Lövstabukten vid den gamla Karlitfabriken.

I samband med torsdagens förhandlingar pratade UNT med Inger Lindgren som är ordförande i Naturskyddsföreningen i Tierp om den tillståndsansökan som Karlholms Utveckling AB lämnat in.

– Vi är emot detta då vi anser att en muddring och borttagning av sediment har en negativ på de naturvärden som finns på havsbotten, förklarar Inger Lindgren.

Hon förklarar vidare att Lövstabukten är en grund havsvik med små höjdvariationer i kustlandskapet.

– Vi vet också att landhöjningen påverkar området med allt grundare vatten som följd. Mot den bakgrunden anser vi inte heller att det är lämpligt att anlägga hamnar i det här området. Vi anser istället att de bör göras på platser som Fagerviken där vattendjupet är ett annat, säger Inger Lindgren som även fick möjlighet att lägga fram sina synpunkter för domstolen.

Från Tierps kommun sa man på torsdagen ja till muddring vid det gamla industriområdet i Karlholm.

– Den ansökan som lämnats in är förenlig med både den kommunala översiktsplanen liksom den detaljplan som finns för området, förklarar kommunekologen Taija Lindfors.

I det yrkande som Tierps kommun lämnade in till mark- och miljödomstolen vid förhandlingen sägs också att muddringen är en viktig del för området och regionens fortsatta utveckling.

På det gamla fabriksområdet vill Karlholms Utveckling AB och entreprenören Anders Högberg skapa bostads- och industriområdet Karlholms strand som bland annat ska rymma ett tusental nya bostäder.

– För oss handlar det om att skapa ett attraktivt område för de som ska bo i Karlholms strand, men det finns även en miljöaspekt bakom vår ansökan och det är att vi vill få bort de föroreningar som finns i vattnet så att de som ska bo här inte blir dåliga, säger Peter Bergström som är platschef vid Karlholms strand.

I samband med förhandlingen gick rätten även igenom företagets ansökan och efter synpunkter från länsstyrelsen, som är kontrollmyndighet i ärendet, gjordes en del justeringar i hur muddringsarbetet skulle kunna gå till.

Mark- och miljödomstolen kommer att meddela sin dom i ärendet i början på 2018.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!