Markköp för 28 miljoner vid Karlholms strand

Tierps kommun planera att köpa gatu- och parkmark i Karlholms Strand för 28 miljoner kronor.

29 januari 2018 17:30

– Det här är något som vi gör då vi tror på Karlholms framtid och den satsning som görs där nu, säger Bengt-Olov Eriksson, socialdemokratiskt kommunalråd i Tierps kommun.

I början på 2016 undertecknade Tierps kommun och företaget Karlholms Utveckling KB ett genomförandeavtal som säger att kommunen ska köpa 150 000 kvadratmeter färdig gatu-, park- och parkeringsmark vid Karlholms strand.

– Den köpeskilling för marken som vi kom fram till för under förhandlingen om genomförande avtalet är 28 miljoner kronor, säger Bengt-Olov Eriksson.

Enligt kommunarkitekten Adam Nyström kommer kommunen att köpa den mark som benämns som allmän plats.

– Det här är mark som kommunen kan ha nytta av på olika sätt. Däremot mark som ligger i de delar av området där de ska byggas bostäder får varje fastighetsägare själv ansvara för, klargör Nyström.

Ambitionen för Karlholm Utveckling och övriga intressenter som är inblandade i projektet är att skapa ett bostads- och industriområde vid Karlholms strand som ska rymma ett tusental nya bostäder, hamnområde och viss industriverksamhet.

För att kunna realisera planerna har området saneras på industriavfall av olika slag.

– När saneringen är genomförd och godkänd av länsstyrelsen, då är det aktuellt att skriva under ett köpeavtal som innebär att kommunen tar över den aktuella marken, säger Bengt Olov Eriksson.

Från kommunens sida är ambitionen att avtalet ska kunna skrivas under inom en snar framtid. I kommunens investeringsbudget för 2018 finns också 28 miljoner avsatta för markköpet i Karlholms strand.

– När tjälen går ur marken så hoppas vi att företaget drar igång med de här arbetena, säger Bengt-Olov Eriksson.

Enligt Anders Högberg, som företräder Karlholm Utveckling, ska all sanering vara klar när det gäller Karlholms strand.

– Vi har ännu inte fått det slutbevis från Länsstyrelsen i Uppsala som bekräftar att allt är färdigsanerat enligt de krav och beslut som fattats. Vår förhoppning är att vi ska få det i närtid så att vi kan skriva under köpeavtalet med kommunen, säger ­Anders Högberg.

Det centerpartistiska oppositionsrådet Catarina Deremar menar att det är viktigt att kommunen har insyn i de markarbeten som ska göras i Karlholm Strand.

– Det är viktigt att kommunen följer det här arbetet så att den mark som vi ska köpa byggs på ett sådant att den håller samma standard som på andra håll i kommunen, säger Catarina Deremar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Kjell Sjöberg