Mångmiljonbelopp till unik läkemedelsrening

Det kommunala bolaget Temab får drygt tio miljoner kronor av Naturvårdsverket för att bygga en anläggning som ska rensa avloppsvattnet i Tierp från läkemedelsrester. Anläggningen kommer att vara en av få i sitt slag i landet.

7 januari 2019 19:00

– Att bygga den här anläggningen är viktigt för oss då den gör att vi kan fortsätta att ha en bra vattenkvalitet. Bygget är även viktigt då vi tror att det kommer att införas ett lagkrav när det gäller rening av läkemedelsrester i framtiden. Genom att bygga nu kommer vi att ligga ett steg före på det här området, säger Tomas Ulväng, vd för Tierp Energi och Miljö AB (Temab).

Den nya fullskaleanläggningen ska byggas i anslutning till vattenutsläppet vid Temabs reningsverk i Tierps köping. Anläggningen blir en av de första i landet. Sedan tidigare finns bara en fullskaleanläggning i Linköping.

Tanken är att anläggningen ska bidra till att ytterligare minska utsläppen av läkemedelsrester och andra miljögifter i kommunens sjöar och vattendrag. Redan i dag renar Temab sitt avloppsvatten för att ta bort läkemedelsrester. Med den nya anläggningen ska vattnet renas ytterligare.

– När anläggningen är i full drift är målsättningen att 80 till 100 procent av alla läkemedelsrester ska försvinna ur vattnet med hjälp av reningen, förklarar Tomas Ulväng.

Ibuprofen, Tramadol och Naprozen är några av de läkemedelsrester som finns i vattnet och som Temab räknar med att få bort med hjälp av reningsanläggningen.

Kostnaden för anläggningen är beräknad till 11,6 miljoner kronor. Från Naturvårdsverket får Temab 90 procent eller drygt 10,4 miljoner kronor i bidrag till bygget av den nya anläggningen.

Planen är att bygget ska påbörjas i år och att anläggningen ska stå färdig att tas i bruk i mitten av 2020.

– Just nu pågår planeringen. Senare i år är planen att själva byggarbetena ska komma i gång, säger Tomas Ulväng.

Bidraget delas ut av Naturvårdsverket och ingår som en del i regeringens satsning på att minska utsläppen av läkemedelsrester och andra miljögifter från avloppsreningsverk. Bakgrunden till att bidraget införts är flera studier som visat att läkemedel kan ha negativa effekter på vattenmiljön i form av hormonstörande effekter samt öka risken för spridning av antibiotikaresistens.

Totalt delas 85 miljoner kronor ut till bygget av sex nya fullskaleanläggningar samt förstudier för ytterligare tio anläggningar i landet.

Läkemedelsrening

Totalt delas 85 miljoner kronor ut i regeringens satsning på avloppsreningsverk för att minska utsläpp av läkemedelsrester och andra miljögifter.

Följande har fått investeringsbidrag till reningsverk; Simrishamns kommun (19 miljoner kronor), Lidköping kommun (13,5), Kristianstad kommun (11), Temab (10,4), Östra Göinge kommun (9,4)., Nordvästra Skånes vatten och avlopp (6).

Till tio andra kommuner har totalt 15 miljoner kronor betalats ut för förstudier av reningsverk.

Källa: Naturvårdsverket

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Kjell Sjöberg

Ämnen du kan följa