Jägare får ersättning för provtaget vildsvinskött

Jägare får betalt av Älvkarleby kommun om de skickar in skjutna vildsvin för provtagning av cesium och trikiner.

26 juni 2019 18:00

Beslutet som togs av politikerna i samhällsbyggnadsnämnden nu i juni gäller i ett första läge fram till årsskiftet.

– Ett positivt beslut som visar att Älvkarleby kommun tar vildsvinsfrågan på allvar. Det här kommer att underlätta när det gäller jakten på vildsvin, säger Peter Berglund, rovdjursansvarig på Svenska Jägarförbundets avdelning i Uppsala län.

Peter Berglund förklarar att det i dag finns mellan 15 000 och 20 000 vildsvin i länet.

– Att säga exakt hur många vildsvin som finns i norra Uppland är svårt, men det finns en population som dessutom har höga halter av cesium. Det är resultatet av det regnoväder som drog in över Älvkarleby, Tierp och Heby dagen efter olyckan i Tjernobyl, förklarar Peter Berglund.

Han konstaterar också att vildsvinen blivit en samhällsfråga då deras framfart orsakar stora skador för bland annat jordbrukare och husägare.

Både hos Svenska Jägarförbundet och Älvkarleby kommun menar man att det är viktigt att vildsvinsstammen hålls på en rimlig nivå. För att det ska vara möjligt krävs jakt.

– I Gårdskär sköts trettiofem vildsvin förra året. Även i har vi fått rapporter därifrån om skador från vildsvin. Vi har även flera observationer inne i Skutskär om vildsvin, förklarar Nina Engevi, hälso- och miljöinspektör i Älvkarleby kommun.

I mars i år anordnade Älvkarleby kommun och Tierps kommun tillsammans med Jägareförbundet en informationskväll om vildsvin. Vid mötet framkom att kostnaderna för både provtagning samt avsättning av köttet var ett hinder för ökad avskjutning av djuren.

Att skicka ett skjutet vildsvin för trikin- och cesiumtester kostar mellan 650 och 1 000 kronor. Skulle trikiner hittas eller cesiumhalten vara högre än 1500 bequerel per kilo måste djuret destrueras.

– Många vill att jägare ska jaga vildsvin, men kostnaden för provtagningar samt risken att få betala för destruktionen har gjort att många dragit sig för att jaga vildsvin, förklarar Peter Berglund.

Från kommunens sida hoppas man att beslutet ska ha en positiv inverkan och innebära en ökad jakt.

Under 2019 har kommunen avsatt 10 000 kr för provtagning av vildsvin. Jägarna kommer att få ersättning för de vildsvin som har trikiner eller har för höga halter av cesium.

– Vi har även börjat titta på möjligheten att köpa upp vildsvinskött från jägare till kommunen. Men innan något sådant genomförs krävs att vi har ansvariga statliga myndigheter med oss för bland annat livsmedelskontrollen av köttet, förklarar Nina Engevi.

I Tierps kommun har man ännu inte fattat något beslut när det gäller ersättning för provtagningar och destruktion.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Kjell Sjöberg

Ämnen du kan följa