Irländskt företag vill bryta koppar i Älvkarleby

Gruvdrift kan bli verklighet i Älvkarleby. Det irländska bolaget Tancred Resources vill nu undersöka möjligheten att bryta koppar och wolfram i kommunen.

15 februari 2019 18:00

– Det finns en ansökan som lämnats in till Bergstaten gällande Djupsjöområdet som ligger i Älvkarleby kommun, förklarar Sandra Löfgren på företaget GeoVista som företräder Tancred Resources i Sverige.

Bergsstaten är den statliga myndighet som handlägger ärenden som rör undersökningstillstånd och utvinning av mineraler i Sverige. I den ansökan som Tancred Resources lämnat in skriver företaget att studier av geologin i området liksom olika material från Statens Geologiska Undersökningars databaser, historiska arbeten och prospektering visar på god potential för gruvbrytning i området.

Enligt Anders Jakobsson som handlägger ansökan på Bergsstaten så har det genomförts undersökningar i olika former efter mineraler i området från 1950-talet och fram till bara för ett par år sedan av olika intressenter.

– Utifrån fakta från tidigare undersökningar kan det vara intressant att lämna in en ansökan om undersökningstillstånd för området, förklarar Anders Jakobsson.

Anders Jakobsson förklarar vidare att antalet ansökningar som rör bland annat wolfram och koppar ökat de senaste åren. Koppar används bland annat till elektronikkomponenter inom telekommunikation medan wolfram används vid metallbearbetning och i gruvdrift samt till byggnadsmaskiner.

– Vi ser att det finns ett ökat intresse för wolfram och koppar liksom för ämnena kobolt, vanadin och litium som är viktiga för olika batterier, förklarar Anders Jakobsson.

Älvkarleby kommun liksom andra berörda myndigheter har haft möjlighet att yttra sig om den ansökan som Tancred Resources lämnat in. Älvkarleby har gett klartecken till ansökan med vissa restriktioner och förbehåll.

– Det kommer att krävas en del transporter med tyngre fordon för att man ska kunna ta sig till olika platser i området för att kunna göra undersökningar. Här är det viktigt att man tar hänsyn till fornlämningar och naturen och inte gör skadliga ingrepp i dessa, säger Karin Tydrén, miljöinspektör i Älvkarleby kommun.

Upplandsleden - som är vandringsled - passerar genom området. Från kommunens sida menar man att det är viktigt att den hålls tillgänglig för allmänheten, även under undersökningsarbetet.

Karin Tydrén förklarar att det inte handlar om någon fullskalig gruvdrift i området i dagsläget.

– Det här handlar om undersökningar som ska göras för att klargöra vilka förutsättningar som finns för kommersiell gruvdrift.

Innan några eventuella undersökningar kan påbörjas så måste företaget, efter att tillståndet är klart, ta fram en arbetsplan som ska godkännas av mark- och sakägare. Ett tillstånd innebär också att företaget har tre år på sig att genomföra undersökningar i området.

Företaget har sedan tidigare fyra beviljade tillstånd för att undersöka om det finns mineralfyndigheter i Ludvika och Falun.

Bergsstaten

Under 2018 beviljade Bergstaten 142 tillstånd för företag att undersöka om det finns mineralfyndigheter på olika platser i landet. Endast en ansökan avslogs.

Undersökningsarbetet görs i flera steg från att man tar mindre prover och mätningar med olika typer av instrument. Om ett område bedöms som intressant görs undersökningar med hjälp av borrningar.

I dagsläget är 16 gruvor i drift i Sverige.

Källa: Bergsstaten

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Kjell Sjöberg

Ämnen du kan följa