Inget gratisåkande på fritiden för unga

En majoritet av politikerna i kommunstyrelsen i Tierp säger nej till gratis bussåkande för ungdomar efter skoltid av kostnadsskäl.

15 februari 2018 16:30

Det är Vänsterpartiets Alexander Karlsson som i en motion föreslagit att Tierps kommun ska utreda möjligheten till avgiftsfri kollektivtrafik för barn och ungdomar på kväller, helger och lov.

På kommunstyrelsens möte på tisdagen behandlades motionen. I kommunens svar konstaterar kommunstyrelsens socialdemokratiske ordförande Bengt-Olov Eriksson att intentionerna i motionen är bra och eftersträvansvärda för en landsbygdskommun som Tierp.

Vidare säger Eriksson att ett ja till motionen skulle innebära ökade kostnader för Tierps kommun.

Enligt de beräkningar som gjorts så skulle kommunens kostnad bli 6,1 miljoner kronor per år om man sade ja till Karlssons förslag. Beräkningen bygger på att samtliga 2 826 unga som är inskriva i grundskolan och gymnasiet i kommunen får ett busskort som de kan utnyttja även på fritiden.

Då det saknas utrymme för kostnadsökningar i kommunbudgeten skulle ett genomförande kräva besparingar på andra håll, enligt motionssvaret. Mot den bakgrunden sade en majoritet i kommunstyrelsen nej till motionen.

Eriksson konstaterar också att gratisåkande främst är en fråga för Region Uppsala som är huvudman och ansvarig kollektivtrafiken i Uppsala län. Han förklarar också att regeringen utreder frågan om avgiftsfri kollektivtrafik för ungdomar och att det kan bli aktuellt med statlig finansiering av den här typen av kollektivtrafik i framtiden.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Kjell Sjöberg

Ämnen du kan följa