– Företrädare för de politiska partierna träffas givetvis i olika sammanhang, men några formella förhandlingar mellan oss och några andra partier förs inte. Vill något parti träffa oss så är vi tillgängliga, säger Joakim Larsson, SD:s gruppledare i kommunfullmäktige.

Joakim Larsson konstaterar också att Centerpartiets Sara Sjödahl varit tydlig att alliansen inte kommer att förhandla med SD. Även Moderaternas Lars-Göran Birkehorn Karlsen har varit inne på samma linje, men välkomnat alla partier som vill stödja alliansens budget vid kommunfullmäktiges möte i november.

Joakim Larsson konstaterar att en del kommer att klarna politiskt den närmaste tiden med ett nytt kommunfullmäktige, ny kommunstyrelse, nya kommunalråd och en budget som antas.

Han håller med om att det är ett ganska svårt parlamentariskt läge i kommunen med de fyra allianspartierna - Centerpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna - som fick 21 av 49 mandat kommunfullmäktige och vänsterblocket - Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet med 20 mandat.

De återstående åtta mandaten gick till Sverigedemokraterna - ett parti som de övriga partierna alltså inte vill ha ett formellt samarbete med.

– Budgeten är en sak, men mandatperioden är fyra år och det finns många frågor som ligger utanför budgeten där beslut ska fattas. Där är jag säker på att vi kommer att få se olika hoppande majoriteter beroende på vilken fråga det handlar, säger Joakim Larsson.