Ingen oro i politikerlägret

Kommuntopparna i Tierp tror inte att stämningshotet som vilar över Karlholmstrand utveckling kommer att påverka planerna i Karlholmsbruk.

21 januari 2017 07:00

Kommunalrådet Bengt-Olov Eriksson låter rejält förkyld när han svarar i telefonen och känner sig irriterad över hosta och besvär i luftrören.

Hur skulle du vilja beskriva hälsoläget för Karlholm strand-projektet?

– Detaljplanen är äntligen klar och jag förväntar mig att det kommer in bygglovsansökningar till kommunen snart.

Hur ser du på stämningshotet och att åklagare ska titta närmare på inskickade anmälningar från länsstyrelsen?

– Stämningsfrågan kände jag inte till, däremot är det känt sedan tidigare att företaget och länsstyrelsen har haft olika uppfattningar. Jag har svårt att se hur en eventuell stämning skulle påverka. Värdet finns i den godkända detaljplanen. Möjligen skulle en stämning innebära en fördröjning.

Har du förtroende för Anders Högberg?

– Ja, det har jag.

Oppositionsrådet Catarina Deremar (C) om miljösaneringen:

– Om man trodde att det var något enkelt att sanera en gammal industritomt lurar man sig. Det går inte att glida på regelverket.

Vad säger du om stämningshotet, kan det påverka kommunen på något sätt?

Att ett företag överväger att stämma ett annat är inget som vi lägger oss i. Möjligen kan en eventuell process fördröja projektet.

Har du förtroende för Anders Högberg?

– Jag har hälsat på Anders Högberg vid ett tillfälle. Om jag har förtroende för honom kan jag inte avgöra efter det.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Erik Leijonhufvud

Ämnen du kan följa