– Det här beslutet ger oss förutsättningar att på sikt arbeta fram egna budgetar som har en förankring och lirar i hop med verkligheten, säger Sara Sjödal (C), finanskommunalråd.

Budgeten för 2019 bär dock inte helt och hållet kvintettens prägel. Utgångspunkten i kvintettens budgetarbete (C, M, L, KD och MP) har varit den budget som de tidigare maktpartierna S och MP tog fram tidigare i år.

– Vi har gjort justeringar av siffrorna i deras förslag utifrån de prognoser vi fått under året när det gäller kommunens ekonomi, säger Sara Sjödal.

Artikelbild

| Joakim Larsson (SD).

Under året har flera signaler kommit när det gäller kommunens ekonomi och att resultatet kan bli 53 miljoner kronor sämre än budgeterat. Prognosen pekar bland annat på att socialtjänsten (minus 20 miljoner kronor), förskolan (minus 12) och skolan (minus 7,5) kommer att göra rejäla underskott i år.

– Det krävs ekonomiska förstärkningar på de här områdena för 2019. För att klara det med en knapp budget krävs besparingar på andra områden, säger Sara Sjödal.

För att klara av de ekonomiska åtagandena inom skola och socialtjänst höjs nu den kommunala skatten från 20,99 till 21,29 kronor.

Vidare så kommer crossprofilen på Högbergsgymnasiet att läggas ned på sikt. Andra besparingar som görs är att det inte blir någon torgfest i Tierp eller konstis i Söderfors samt minskade öppettider på biblioteken. Kvintetten räknar med en nettokostnad på knappt 1,2 miljarder kronor och ett överskott på 14 miljoner kronor för 2019.

Artikelbild

| Viktoria Söderling (S).

Av totalt 49 ledamöter i kommunfullmäktige sade 23 stycken ja till kvintettens budget (C, M, L, KD och MP) medan 18 röstade (S och V) emot och 8 (SD) lade ner sina röster.

Det socialdemokratiska oppositionsrådet Viktoria Söderling är inte imponerad av budgeten.

– De tillför visserligen mera pengar till vissa verksamheter, men det kommer i gengäld att drabba de satsningar som behöver göras på företagandet samt kultur- och fritidslivet. Jag upplever att deras budget bara är siffror och att idéerna och visionerna om hur de vill styra kommunen saknas helt och hållet, säger Viktoria Söderling.

Förutom budgetförslag från kvintetten och S så lade även SD fram ett förslag. I SD:s förslag ingick en höjning av kommunalskatten med 25 öre. Partiet vill bland annat lägga mera pengar på skolan, äldreomsorgen samt säkerställa en god kommunal service. Vidare vill SD göra nedskärningar på de integrationssatsningar som kommunen gjort.

– Ett minskat öppethållande på biblioteken samt att det inte blir någon konstis på Bruksvallen i Söderfors är en försämring av den kommunala servicen. Det vill vi förhindra med vårt budgetförslag, säger SD:s Joakim Larsson.